Warszawa,
30
stycznia
2024
|
16:09
Europe/Warsaw

200 ton zużytych baterii i elektroniki trafi do recyklingu – Mercedes-Benz Polska podsumowuje ubiegłoroczną kampanię edukacyjną

Około 200 ton zużytych baterii i elektrośmieci zebrano w ramach dziewiątej edycji akcji edukacyjnej „Elektrośmieci oddajesz – nagrody dostajesz!” dla placówek oświatowych, wychowawczych i terapeutycznych. Partnerem kampanii jest polski oddział Mercedes-Benz. Najlepsze ośrodki otrzymały środki m.in. na pomoce dydaktyczne. Trwa już dziesiąta edycja konkursu, do której wciąż mogą przystępować chętne placówki. W każdym przypadku to szansa na wprowadzenie pozytywnych zmian i pogłębienia świadomości ekologicznej lokalnej społeczności.

Obecnie w Polsce zużywamy rocznie około 290 milionów jednorazowych baterii. Nie są to jedyne rodzaje akumulatorów. Każdy smartfon, samochód czy sprzęt elektroniczny ma własny rodzaj baterii. W ich składzie znajdują się cenne substancje – ale niestety również toksyczne. Należą do nich między innymi metale ciężkie, takie jak kadm, rtęć czy ołów. Mogą one dostać się na przykład do warzyw, które spożywamy, i przyczynić się do ciężkich schorzeń, albo w nieodwracalny sposób niszczyć środowisko naturalne. Wydostanie się tych substancji z zamkniętego obiegu oznacza również ich utratę. Tymczasem prawie 95% substancji ze starego akumulatora można wykorzystać do produkcji nowego sprzętu lub w różnych gałęziach przemysłu.

Podstawowa zasada: nie można wyrzucać zużytego sprzętu elektronicznego oraz wyczerpanych baterii łącznie z innymi odpadami. Dotyczy to urządzeń elektrycznych i elektronicznych, wszystkich przedmiotów z symbolem przekreślonego kosza na śmieci, a także zużytych baterii oraz akumulatorów. Należy wyrzucać je w sposób selektywny, przekazując sprzedawcy lub pozostawiając we właściwym punkcie zbiórki.

Właśnie tę wiedzę upowszechnia akcja edukacyjna „Elektrośmieci oddajesz – nagrody dostajesz!”. Placówki biorące udział w kampanii zachęcają swoich podopiecznych i pracowników do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii, czyli tzw. elektrośmieci, które stanowią odpady i mogą być szkodliwe dla ludzi oraz środowiska. W ten sposób każdy z nas przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i tworzenia gospodarki o zamkniętym obiegu – jeśli elektrośmieci trafią do recyklingu, odzyskane zostaną cenne surowce.

W roku szkolnym 2022/2023 odbyła się dziewiąta edycja kampanii. Łącznie zebrano w tym czasie około 200 ton elektrośmieci. Akcji towarzyszy konkurs, który zachęca placówki do prowadzenia aktywnej zbiórki elektrośmieci. Te, które zebrały odpowiednią ilość (masę) odpadów, otrzymują cenne nagrody w postaci sprzętu elektronicznego i pomocy szkolnych. Na poziomie ogólnopolskim zwyciężyła Szkoła Podstawowa im. Stanisława Kostki w Leśnicy Groniu, która przekazała do recyklingu około 15 ton śmieci.

Obecnie trwa już dziesiąta edycja kampanii „Elektrośmieci oddajesz – nagrody dostajesz!”. Mogą brać w niej udział wszystkie placówki oświatowe, wychowawcze i terapeutyczne na terenie Polski – nie tylko szkoły, ale również biblioteki, uczelnie wyższe, warsztaty terapii zajęciowej, internaty, kluby sportowe, domy dziecka czy akademiki. Odbiory zebranych elektrośmieci w ramach X edycji konkursu realizowane są do końca czerwca 2024, a zgłosić można się w każdym momencie trwania akcji, rejestrując placówkę pod adresem konkurs.enviropol.pl. Warto się zgłosić, bo to nic nie kosztuje – można w ten sposób zaangażować lokalną społeczność i poszerzyć świadomość ekologiczną, a przy okazji zdobyć przydatne nagrody.

W trakcie kampanii zbierane są wszystkie baterie i akumulatory przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych (bez akumulatorów samochodowych i przemysłowych), a także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, np. lodówki, pralki, zmywarki, telewizory, monitory, odkurzacze, kuchenki, komputery i akcesoria oraz artykuły oświetleniowe – w skrócie, każde urządzanie, które do działania potrzebuje prądu z gniazdka lub z baterii. Zbieraniu podlega kompletny sprzęt, nie zdemontowany.

W naszym Centrum Logistycznym również odbywa się zbiórka elektrośmieci, zaczęła się 20 stycznia i potrwa do końca lutego.

W ramach partnerstwa Mercedes-Benz Polska przeprowadził akcję edukacyjną także wśród swoich pracowników – wzięli oni udział w specjalnym szkoleniu, które dostarczyło im przydatnych informacji na temat recyklingu oraz poprawnego składowania elektrośmieci, baterii i akumulatorów.

Mercedes-Benz Polska jest partnerem akcji edukacyjnej „Elektrośmieci oddajesz – nagrody dostajesz!” w ramach obowiązku ustawowego, z tytułu wprowadzania na rynek baterii przenośnych, akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych oraz baterii przemysłowych do aut elektrycznych i hybrydowych. Kampanię przeprowadza polski oddział firmy Asekol PL (organizacja odzysku Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A.) wraz z zakładem przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ENVIROPOL PL, którzy zapewniają placówkom pojemniki na baterie, odbiór zebranych elektrośmieci oraz korzyści w postaci środków na pomoce szkolne. Dodatkowe informacje na temat postępowania z elektrośmieciami można uzyskać na stronie elektrosegregacja.pl.