Informacje prawne

Warunki użytkowania

Prawa autorskie
Copyright Mercedes-Benz Group AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafika, pliki dźwiękowe, pliki z animacją, pliki wideo i ich układ na stronach internetowych podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Można z nich korzystać wyłącznie w celach redakcyjno-informacyjnych. Zabronione jest wykorzystywanie ich w celach reklamowych czy komercyjnych. Niedozwolone jest również dalsze ich rozpowszechnianie, kopiowanie, modyfikowanie czy umieszczanie na innych stronach internetowych, które nie służą celom redakcyjno-informacyjnym.

W przypadku dalszych pytań dotyczących prawa autorskiego proszę kliknąć tutaj 

Blokowanie kont użytkowników
W przypadku niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z konta użytkownika Mercedes-Benz Group zastrzega sobie prawo jego zablokowania w każdej chwili i bez uprzedzenia. Dotyczy to również kont osób, które nie należą do grupy docelowej (dziennikarze/przedstawiciele mediów etc.).

Znaki towarowe
Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki towarowe umieszczone na stronach internetowych Mercedes-Benz Group są prawnie chronionymi markami Mercedes-Benz Group, łącznie z wszystkimi głównymi markami Mercedes-Benz Group, nazwami modeli, jak również znakami logo oraz emblematami firmy.

Gwarancje
Informacje udostępniane przez Mercedes-Benz Group nie stanowią ani wyraźnie ani w sposób dorozumiały żadnego zapewnienia ani gwarancji. Wykluczone są również wszelkie dorozumiane gwarancje dotyczące przydatności do handlu, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia ustaw i patentów. Nawet jeśli zakładamy, że przedstawione przez nas informacje są trafne, mogą zawierać błędy czy nieścisłości. Wyraźnie podkreślamy, że przedstawione produkty nie zawsze są zgodne z produktami dostępnymi w poszczególnych krajach. Informacje na temat przepisów prawnych i podatkowych dotyczą wyłącznie Republiki Federalnej Niemiec.

Prawa licencyjne
Mercedes-Benz Group chce zaoferować Państwu innowacyjny i informacyjny program internetowy. Dlatego też mamy nadzieję, że Państwo, tak samo jak my, cieszą się z naszego kreatywnego ukształtowania tego programu. Prosimy jednak o zrozumienie z Państwa strony dla faktu, że Mercedes-Benz Group musi chronić swoją własność intelektualną, włącznie z patentami, znakami towarowymi i prawami autorskimi, oraz że te strony internetowe nie przyznają nikomu z ich odbiorców żadnych praw licencyjnych do własności intelektualnej Mercedes-Benz Group.