Stuttgart,
08
lipca
2020
|
15:54
Europe/Warsaw

Daimler kontynuuje strategię zrównoważonego biznesu

  • Skuteczne zarządzanie kryzysowe podczas pandemii COVID-19
  • Wzrost produkcji na całym świecie zależny od popytu
  • Koncentracja na efektywność i strategiczne inwestycje

Mimo trudnych warunków ekonomicznych Daimler AG podtrzymuje swoją strategię zrownowaonego biznsu i konsekwentnie inwestuje w kluczowe technologie przyszłości. "Pomimo wszelkich wyzwań związanych z pandemią koronawirusa, nie wolno nam zaniedbywać wyznaczonych działań transformacji naszej firmy, jak elektryfikacja pojazdów i cyfryzacja procesów, które oczywiście wymagają wysokich nakładów finansowych. Pandemia COVID-19 uświadomiła nam po raz kolejny, że musimy jeszcze bardziej dbać o środowisko naturalne. Naszym celem pozostaje mobilność bezemisyjna", powiedział Manfred Bischoff, przewodniczący Rady Nadzorczej Daimler AG, na wirtualnym Corocznym Zgromadzeniu Akcjonariuszy firmy w środę.

Plan obrad Zgromadzenia akcjonariuszy zawiera wstępne uchwały dotyczące środków kapitałowych oraz zmian w statucie spółki (m.in umożliwienie w przyszłości spotkań online i udziału w formie elektronicznej). W porządku obrad znajdują się również propozycje zmian w składzie Rady Nadzorczej. Z chwilą zakończenia Corocznego Zgromadzenia wygasa mandat dr Paula Achleitnera jako członka Rady Nadzorczej reprezentującego akcjonariuszy. Rada Nadzorcza proponuje wybór do Rady Nadzorczej Timotheusa Höttgesa, Prezesa Zarządu Deutsche Telekom AG z Bonn.

"Przyszłość Daimlera to fascynujące produkty, neutralność klimatycznja i rentowność. W obliczu zmian otoczenia biznesowego i musimy zmieniać się w coraz szybszym tempie. Potrzebujemy "zmiany pasa ruchu" w kierunku dekarbonizacji. W tym kierunku konsekwnetnie zmierzamy", mówił Ola Källenius, prezes zarządu Daimler AG i Mercedes-Benz AG.

Kolejna generacja Klasy S, która zostanie zaprezentowana jesienią, jest symbolem przyszłości Mercedesa. Łączy w sobie dwa strategiczne cele: elektryfikację i cyfryzację. Technologia 48 woltowa jest już standardem we wszystkich silnikach, a wersja hybrydowa typu "plug-in" to rekordowy zasięg elektryczny. Po wprowadzeniu na rynek Klasy S, w 2021 roku pojawi się EQS, pierwszy w pełni elektryczny luksusowy sedan Mercedes-Benz oparty na całkowicie elektrycznej architekturze. Kolejny krok w kierunku cyfryzacji, bezpieczeństwa i zautomatyzowanej jazdy to zaktualizowana wersja systemu nawigacyjnego i informacyjno-rozrywkowego MBUX.

"Klasa S to najlepiej sprzedający się na świecie luksusowy sedan, a dzięki najnowszej generacji chcemy zaoferować naszym klientom innowacje, bezpieczeństwo, komfort i jakość jakiej nigdy wcześniej nie było. Jesteśmy marką premium i mamy ogromny potencjał dalszego rozwoju, szczególnie w segmencie luksusowym. Dlatego też będziemy systematycznie wzmacniać nasze portfolio marki i czynić je bardziej atrakcyjnym dla szerszej grupy odbiorców. Budujemy najbardziej pożądane samochody na świecie - to jest nasza obietnica i najlepsza droga do jeszcze bardziej opłacalnego wzrostu", mówi Källenius.

Obecna sytuacja

Gospodarka światowa rozpoczęła ten rok z bardzo pozytywnymi wskaźnikami. Niestety pandemia COVID-19 spowodowała spowolnienie działalności gospodarczej na całym świecie. Daimler musiał zawiesić produkcję w marcu, kwietniu i maju oraz wprowadzić skrócony czas pracy. Jednocześnie ograniczył wydatki i skoncentrował się na projektach kluczowych dla przyszłości firmy. Pozwoliło to na zabezpieczenie sytuacji finansowej firmy. Na koniec pierwszego kwartału płynność netto utrzymywała się na solidnym poziomie 9,3 mld euro. Ponadto na początku kwietnia Daimler znacznie zwiększył elastyczność finansową dzięki dodatkowej linii kredytu konsorcjalnego w wysokości 12 mld EUR.

"Podjęte przez nas działania miały na celu zaradzenie sytuacji w krótkiej perspektywie czasowej, ale miały również na celu wsparcie naszego długoterminowego kursu", mówi Källenius.

Zarząd i Rada Nadzorcza zaproponują akcjonariuszom na Dorocznym Zgromadzeniu dywidendę w wysokości 0,90 euro za akcję za miniony rok obrotowy (2018: 3,25 euro). "Propozycja dywidendy uwzględnia staranne i ostrożne wyważenie interesów wszystkich interesariuszy, przed którymi spółka odpowiada, a także bieżącą sytuację biznesową, w szczególności płynność i perspektywy biznesowe" - mówi Bischoff. Proponowana łączna wypłata dywidendy wynosi 1,0 mld euro (w 2018 r.: 3,5 mld euro).

W minionym roku nastąpił spadek zysków, głównie z powodu znacznych kosztów nadzwyczajnych, podczas gdy sprzedaż jednostkowa pozostała na poziomie roku poprzedniego. Daimler sprzedał łącznie 3,34 mln samochodów osobowych i użytkowych (w 2018 r.: 3,35 mln). Przychody wzrosły o 3% do poziomu 182,7 mld euro (2018 r.: 167,4), a Grupa Daimler osiągnęła EBIT w wysokości 4,3 mld euro (2018 r.: 11,1 mld euro). Skorygowany zysk EBIT odzwierciedla bieżącą działalność i wyniósł 10,3 mld euro. Zysk netto spadł do 2,7 mld euro (w 2018 r.: 7,6 mld euro). Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Daimler AG wyniósł 2,4 mld EUR (2018 r.: 7,2 mld EUR).

Perspektywa

W wyniku pandemii COVID-19 światowe rynki samochodowe przeżyły w ostatnich miesiącach ogromny zastój. W pierwszej połowie roku sprzedaż marki Mercedes-Benz spadła o prawie 19% do ok. 870.000 samochodów. "Już w drugim kwartale Mercedes-Benz nadrobił zaległości. W Chinach Mercedes-Benz osiągnął najlepszy w historii drugi kwartał. Z ostrożnym optymizmem śledzimy inne rynki w nadziei, że będą podążać tą sama scieżką. Jak tylko popyt ponownie wzrośnie, możemy szybko i efektywnie zwiększyć produkcję", mówi Källenius.

Sprzedaż samochodów ciężarowych spadła o 38% do około 150.000 pojazdów w pierwszych sześciu miesiącach 2020 r. Ilość zamówień w ostatnich tygodniach wykazuje pozytywne oznaki na prawie wszystkich kluczowych rynkach. W firmie Daimler Mobility wielkość zamówień na dzień 30 czerwca była o 2% niższa i wynosiła około 155 mld EUR - w porównaniu z czerwcem 2019 r. i w oparciu o wstępne dane. Również w Chinach sytuacja się poprawia. Negatywne skutki pierwszego kwartału zostały zniwelowane w drugim kwartale.

W kontekście ogólnoświatowych skutków pandemii COVID-19 Daimler oczekuje w drugim kwartale ujemnego skorygowanego EBIT-u Grupy oraz ujemnego stanu wolnych środków pieniężnych. Jak prognozowano w pierwszym kwartale, przychody znacząco spadną, choć rozwój przychodów w ostatnich tygodniach, szczególnie w dzuale samochodów osobowych, daje powody do ostrożnego optymizmu. Wczesne dostosowanie produkcji oraz wprowadzone środki ograniczające koszty pozytywnie wpłynęły na przepływy i płynność finansową.

"Niezbędne inwestycje w przyszłości nie mogą już dokonywać się przez zwiększenie dochodów i „normalny" wzrost wydajności. Dlatego też Zarząd przyjął program poprawy struktury kosztów. Dyscyplina kosztowa obejmuje wszystkie obszary przedsiębiorstwa i jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia sukcesu finansowego w przyszłości", mówi Bischoff. Odpowiednie działania są realizowane, a ich pozytywne efekty już odczuwalne. "Nasze poprzednie cele w zakresie efektywności obejmowały nadchodzącą transformację, ale nie globalną recesję. Dlatego też udoskonalamy nasz kurs", mówi Källenius.

"Jestem przekonany, że Daimler wyjdzie z obecnej sytuacji silniejszy niż dotychczas. Musimy tylko szybko wyznaczyć właściwe priorytety. Model biznesowy Daimlera w połączeniu z innowacyjnym duchem, fachową wiedzą i zaangażowaniem pracowników spełnia wszystkie warunki rowoju mobilności jutra. Rada Nadzorcza jest w pełni świadoma złożonych zadań stojących przed Zarządem i wspiera wszelkie działania, aby skutecznie kształtować przyszłość", mówi Bischoff.