Warszawa,
16
lutego
2023
|
08:00
Europe/Warsaw

Dziesięciu partnerów z branży motoryzacyjnej będzie dalej wspierać wdrażanie sieci Catena-X dzięki utworzeniu spółki Cofinity-X

· Mercedes-Benz, BASF, BMW Group, Henkel, SAP, Schaeffler, Siemens, T-Systems, Volkswagen oraz ZF wspólnie utworzyły spółkę joint venture Cofinity-X, aby przyspieszyć wprowadzenie i funkcjonowanie aplikacji Catena-X w całej branży motoryzacyjnej.

· Celem Cofinity-jest prowadzenie otwartego rynku aplikacji, początkowo z koncentracją na Europie, oraz dostarczanie produktów i usług umożliwiających efektywną i bezpieczną wymianę danych pomiędzy wszystkimi uczestnikami ekosystemu.

· Cofinity-X pomoże zrobić istotny postęp w zakresie operacjonalizacji i budowaniu kompleksowych łańcuchów danych w celu śledzenia przepływów materiałów w całym łańcuchu wartości.

· Podstawą działań będą zasady Catena-X i Gaia-X, zapewniające pełną suwerenność danych udostępniającym je stronom w otwartym, zaufanym, bezpiecznym środowisku współpracy.

Wraz z założeniem Cofinity-X akcjonariusze: Mercedes-Benz, BASF, BMW Group, Henkel, SAP, Schaeffler, Siemens, T-Systems, Volkswagen oraz ZF stawiają kolejny krok w celu wspierania inicjatywy Catena-X w Europie. Spółka Cofinity-X chce być jedną z pierwszych działających firm, których celem jest dostarczanie produktów i usług na potrzeby bezpiecznej wymiany danych w całym łańcuchu wartości w branży motoryzacyjnej.

„W Mercedes-Benz jesteśmy przekonani, że przejrzystość, efektywność oraz suwerenność danych to kluczowe dźwignie dla zrównoważonych i opartych na danych łańcuchów wartości. Dzięki nowej spółce joint venture Cofinity-X ożywiamy wizję Catena-X – otwartego ekosystemu bezpiecznej i ustandaryzowanej wymiany danych w całym łańcuchu wartości. Pierwsze rozwiązania są już prawie gotowe. Dzięki Cofinity-X każda firma z branży motoryzacyjnej może już wkrótce skorzystać z usług i ofert wykorzystujących wyniki Catena-X” – powiedział Markus Schäfer, członek zarządu Mercedes-Benz Group AG, dyrektor ds. technologii, rozwój i zakupów.

Przyszli klienci będą mogli uzyskać dostęp do aplikacji i usług na potrzeby wdrożenia stosownych rozwiązań oraz koncepcji w motoryzacyjnym łańcuchu wartości, takich jak monitorowanie CO2 i ESG, identyfikowalność (możliwość śledzenia), gospodarka o zamkniętym obiegu czy zarządzanie danymi partnerów biznesowych.

Podejścia do dekarbonizacji: rozwiązania do śledzenia śladu węglowego umożliwiają zwięzłe, precyzyjne obliczanie i raportowanie wartości CO2 w całym łańcuchu wartości. Pozwoli to klientom Cofinity-X zachować przewagę w zakresie przejrzystości śladu węglowego i korzystać z potencjalnych usprawnień w zakresie zrównoważonego rozwoju, tak aby mogli oni odgrywać aktywną rolę w globalnych wysiłkach na rzecz osiągnięcia zerowej emisji netto.

Spójna, niezawodna identyfikowalność: śledzenie części i komponentów pozwala identyfikować je w dowolnym momencie w całym łańcuchu dostaw, począwszy od surowca, a skończywszy na częściach pochodzących z recyklingu. Służące do tego aplikacje mogą prezentować cały łańcuch wartości i pomóc w znalezieniu sposobów na zwiększenie jego odporności.

Gospodarka o zamkniętym obiegu dla zrównoważonego łańcucha wartości: recykling materiałów nabiera w branży motoryzacyjnej coraz większego znaczenia. Informacje o stanie komponentów mogą być w przejrzysty sposób monitorowane przez dostawców i klientów w celu prawidłowego ponownego wykorzystania części oraz komponentów. Wdrażając gospodarkę o obiegu zamkniętym, firmy mogą zwiększyć udział materiałów nadających się do recyklingu w swoich produktach i zmniejszyć ilość odpadów.

Inteligentne zarządzanie danymi partnerów biznesowych (ang. Intelligent Business Partner Data Management, BPDM): firmy inwestują znaczne zasoby w aktualizowanie danych klientów i dostawców. Usługi BPDM Cofinity-X porządkują i wzbogacają zasoby danych partnerów biznesowych z całej branży motoryzacyjnej. Klienci Cofinity-X mogą zatem korzystać z posortowanych, przeanalizowanych, uporządkowanych i rozbudowanych danych partnerów.

Współpraca między dostawcami i klientami w całym łańcuchu wartości w branży motoryzacyjnej

„Jednym z kluczowych czynników, na których opiera się Cofinity-X, są rosnące wymagania dotyczące śledzenia wszystkich materiałów w całym łańcuchu wartości. Chcemy być istotną częścią szybko rozwijającego się ekosystemu, w którym w równym stopniu będą mogły uczestniczyć wszystkie firmy należące do motoryzacyjnego łańcucha wartości. Z tego względu nasza oferta produktowa obejmie kompleksowe łańcuchy danych, a także wygeneruje wartość (dodaną) dla wszystkich uczestników” – powiedział Alexander Schleicher, dyrektor zarządzający Cofinity-X.

Oferta produktów stworzona w celu zwiększenia akceptacji i popularyzacji rozwiązań w małych i średnich firmach

Kompleksowe łańcuchy danych można tworzyć tylko wtedy, gdy wszystkie strony są chętne do współpracy. Większość firm w motoryzacyjnym łańcuchu wartości to przedsiębiorstwa małej i średniej wielkości. Cofinity-X zaoferuje tym kluczowym graczom łatwe, szybkie wdrożenie. Spółka zbuduje swoje portfolio wokół czterech kluczowych ofert produktów oraz usług. Pierwsze z nich będą dostępne od końca kwietnia 2023 r.

Otwarty rynek ma na celu umożliwienie sprawnego dopasowania (ang. matchmakingu) uczestników sieci dzięki stworzeniu optymalnego środowiska dla aplikacji biznesowych, które mogą wdrożyć klienci. Wszystkie oferowane aplikacje będą zgodne z zasadami wymiany danych Catena-X i GAIA-X.

Wymiana danych pomiędzy stronami będzie bazować na suwerennych, bezpiecznych i ustandaryzowanych zasadach, bez wymuszania efektu lock-in (z ang. uzależnienia) w przypadku określonych rozwiązań. Każdy partner zachowa pełną kontrolę nad swoimi danymi.

Usługi federacyjne i współdzielone będą integralnym elementem oferowanych na rynku aplikacji biznesowych i umożliwią wymianę danych w ramach interoperacyjnego podejścia typu open source, zapewniając każdemu klientowi wartość dodaną.

Usługi wdrożeniowe będą sprzyjać popularyzacji ekosystemu Catena-X i przyspieszą cyfrowe połączenie partnerów motoryzacyjnych na każdym etapie łańcucha wartości.

„Cofinity-X jest pionierem w uprzemysłowieniu standardów Catena-X i artefaktów oprogramowania, z myślą o zaoferowaniu klientom możliwości wejścia do przestrzeni danych Catena-X. Jestem podekscytowany, widząc, jak pierwsze naprawdę otwarte i interoperacyjne portfolio produktów oraz usług zaczyna funkcjonować i przynosić korzyści wszystkim członkom” – powiedział Oliver Ganser, prezes zarządu Catena-X Automotive Network e.V.

Kluczowe firmy motoryzacyjne wysyłają silny sygnał zaangażowania

Inwestycja w Cofinity-X podkreśla zaangażowanie partnerów założycieli w stworzenie ekosystemu Catena-X. Każdy akcjonariusz posiada w tym wspólnym przedsięwzięciu równe udziały.

Informacje na temat Cofinity-X

Spółka Cofinity-X GmbH z siedzibą w Kolonii została założona w 2023 r. To wspólne przedsięwzięcie koncernów: Mercedes-Benz, BASF, BMW Group, Henkel, SAP, Schaeffler, Siemens, T-Systems, Volkswagen oraz ZF. Wizją Cofinity-X jest prowadzenie otwartego rynku zaopatrzenia dla własnych i zewnętrznych aplikacji biznesowych oraz innych usług, które umożliwiają bezpieczny i ustandaryzowany transfer danych wzdłuż łańcucha wartości w branży motoryzacyjnej, zgodnie z zasadami Gaia-X oraz Catena-X, z początkowym ukierunkowaniem na rynek europejski. Spółka Cofinity-X uzyskała już wszystkie niezbędne zgody regulacyjne i będzie odpowiednio rozwijać swoją działalność.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.cofinity-x.com lub pod adresem e-mail info@cofinity-x.com