Stuttgart,
09
grudnia
2020
|
11:39
Europe/Warsaw

Kolejny kamień milowy w realizacji strategii Ambition 2039: globalny łańcuch dostaw Mercedes-Benz staje się neutralny pod względem emisji CO2

  • W ramach strategii Ambition 2039 Mercedes-Benz kontynuuje transformację w kierunku neutralności w zakresie CO2 i stosujew tym celu zestaw środków w całym łańcuchu wartości. Z uwagi na większe zapotrzebowanie na energię przy produkcji aut w pełni elektrycznych, kluczowym elementem dla osiągnięcia celów klimatycznych Mercedes-Benz jest sieć dostawców.

Przyjmując strategię Ambition 2039, Mercedes-Benz zobowiązał się, by za mniej niż 20 lat oferować flotę nowych aut neutralną w zakresie emisji CO2. Przejście na elektromobilność zwiększa jednak zapotrzebowanie na energię – w szczególności w łańcuchu dostaw. W porównaniu do samochodów z klasycznym silnikiem spalinowym, produkcja pojazdu całkowicie elektrycznego generuje dwa razy więcej dwutlenku węgla, a emisja ta przypada głównie na wytwarzanie akumulatorów litowo-jonowych. Mimo wyższego zużycia energii w trakcie produkcji hybrydy plug-in i samochody elektryczne Mercedes-Benz już dziś oferują wyraźną przewagę pod względem emisji CO2 względem aut z napędem konwencjonalnym. Realny obraz wyłania się po przeanalizowaniu całego cyklu życia pojazdów: samochody na prąd mogą w dużej mierze „odrobić” początkowo wyższą emisję CO2z uwagi na bezemisyjną jazdę. Współpracując z globalną siecią dostawców, Mercedes-Benz chce jednak dalej zmniejszać emisję dwutlenku węgla na etapie produkcji.

Markus Schäfer, członek zarządów Daimler AG i Mercedes-Benz AG odpowiedzialny za badania w Grupie Daimler i dyrektor operacyjnyMercedes-Benz Cars: „W przypadku elektrycznego luksusowego sedana EQS, który właśnie czeka na swój przyszłoroczny debiut, osiągnęliśmy już ważne cele w zakresie ścisłej współpracy z naszymi partnerami – na przykład kupując neutralne pod względem emisji CO2 ogniwa akumulatorowe. I dalej konsekwentnie podążamy tą drogą: zawierając umowy na kolejną platformę dla pojazdów elektrycznych – Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) dla aut kompaktowych i klasy średniej, po raz pierwszy jako kluczowe kryterium konsekwentnie przyjmujemy kwestie emisji CO2”.

Kluczowe kryterium wyboru dostawcy

„Niemal połowa spośród około 2000 naszych dostawców podpisała stosowny list intencyjny i zobowiązuje się, by w przyszłości dostarczać nam wyłącznie części neutralne pod względem emisji CO2. Na firmy te przypada ponad połowa wartości rocznych zakupów Mercedes-Benz AG. To ważny sygnał na drodze do osiągnięcia naszych celów klimatycznych: również sieć naszych dostawców rozpoznała znaki czasu i wpisuje się w aktualną transformację. Dodatkowy nacisk kładziemy na komponenty i materiały, w przypadku których następuje szczególnie intensywna emisja CO2, takie jak ogniwa akumulatorów” – powiedział Gunnar Güthenke, szef Mercedes-Benz Carsds. zakupów i jakości dostawców. „Jesteśmy również w trakcie tworzenia systemu śledzenia, który pozwoli nam zobaczyć, jak emisje CO2 zmniejszają się w czasie”. W celu wspólnego opracowania strategii redukcji CO2 producent prowadzi też ścisły dialog ze wszystkimi innymi dostawcami.

List intencyjny strategii Ambition stanowi kluczowe kryterium przyznawania kontraktów, a neutralność klimatyczna została uwzględniona w warunkach umów. Najpóźniej od 2039 r. przez bramy fabryk Mercedes-Benz będą przejeżdżały tylko materiały produkcyjne neutralne w zakresie emisji CO2 na wszystkich etapach tworzenia wartości. Dostawca, który odmówi podpisania listu intencyjnego, nie będzie brany pod uwagę przy zawieraniu nowych umów.

Koncentracja na komponentach i materiałach intensywnie emitujących CO2

Dodatkowo do 2039 r. Mercedes-Benz będzie koncentrować się na materiałach i komponentach, których wytwarzanie i przetwarzanie prowadzi do szczególnie wysokiej emisji CO2. Ich lista obejmuje ogniwa akumulatorów, stal oraz aluminium. Komponenty te odpowiadają za około 80% emisji dwutlenku węgla w łańcuchu dostaw pojazdów całkowicie zasilanych prądem. W zakresie ogniw akumulatorowych Mercedes-Benz uzgodnił już jasne cele z dwoma strategicznymi partnerami: CATL i Farasis Energy zobowiązały się do dostarczania ogniw wytwarzanych przy użyciu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zmniejsza to ślad CO2 całej baterii o ponad 30%. Reszta łańcucha dostaw zostanie uwzględniona w ramach kolejnego kroku.

Całościowe podejście do wpływu na środowisko obejmuje również zrównoważone wykorzystanie zasobów. Celem firmy jest konsekwentne zmniejszanie zużycia surowców potrzebnych do produkcji napędów elektrycznych do 2030 r. oraz stopniowe zwiększanie udziału w konstrukcji pojazdów surowców wtórnych i odnawialnych – nad czym Mercedes-Benz pracuje razem ze swoimi partnerami.

Fabryki Mercedes-Benz wzorem do naśladowania

Własne zakłady Mercedes-Benz AG, w tym globalna sieć produkcji akumulatorów, już od 2022 r. na całym świecie będą prowadzić produkcjęw sposób neutralny pod względem emisji CO2. Dzięki temu staną się wzorem do naśladowania dla sieci dostawców. Zgodnie z procedurą obowiązującąw zakładach Mercedes-Benz dostawcy są zobowiązani do unikaniai ograniczania emisji – to fundamentalna zasada ich pracy. Dopiero w kolejnym etapie można rozważyć rekompensatę za pośrednictwem wysokowartościowych projektów. Zróżnicowane podejście do produkcji neutralnej dla klimatu obejmuje zarówno ograniczenie zużycia prądu, jaki zakup energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Ambicja 2039: neutralność klimatyczna w całym łańcuchu tworzenia wartości

W ramach nowej strategii Mercedes-Benz chce produkować najbardziej pożądane samochody świata. Wiodącą zasadą we wszystkich jej założeniach jest zrównoważony rozwój, a ostatecznym celem – w pełni połączona w sieć,a jednocześnie całkowicie neutralna pod względem emisji CO2 flota pojazdów. Ambition 2039 wskazuje ten kierunek w całym procesie tworzenia wartości. Firma dąży do tego, by do 2030 r. hybrydy plug-in lub pojazdy w 100% elektryczne stanowiły ponad 50% jej sprzedaży. Główne etapy obejmują produkcję neutralną pod względem emisji CO2 we wszystkich fabrykach Mercedes-Benz AG od 2022 r., zaangażowanie w kształtowanie infrastruktury ładowania oraz uzgadnianie z dostawcami konkretnych działań dotyczących redukcji emisji CO2.