Stuttgart,
16
czerwca
2023
|
09:58
Europe/Warsaw

Mercedes-Benz AG i H2 Green Steel zabezpieczają umowę na dostawy stali i zawierają porozumienie w celu ustanowienia łańcucha dostaw w Ameryce Północnej

·       Ważny kamień milowy w kierunku realizacji strategii Ambition 2039: szwedzki start-up H2 Green Steel (H2GS) będzie co roku dostarczać ok. 50 000 ton stali niemal wolnej od CO₂ na potrzeby produkcji różnych modeli Mercedes-Benz

·       Lokalne podejście: Mercedes-Benz i H2GS zawarły porozumienie dotyczące rozszerzenia swojego partnerstwa, z ambicją ustanowienia zrównoważonego łańcucha dostaw stali w Ameryce Północnej

·       Zrównoważony łańcuch dostaw stali: Mercedes-Benz planuje dekarbonizację swojego łańcucha dostaw stali w ramach współpracy z różnymi partnerami z całego świata

Mercedes-Benz podpisał ze szwedzkim start-upem H2 Green Steel (H2GS) umowę na dostawy około 50 000 ton stali niemal wolnej od CO₂ rocznie dla swoich europejskich tłoczni. Współpracę obu firm pogłębia zawarcie protokołu ustaleń w celu ustanowienia zrównoważonego łańcucha dostaw stali w Ameryce Północnej.

W 2021 r. Mercedes-Benz jako pierwszy producent aut objął udziały w H2GS. Nowa umowa na dostawy umożliwia wprowadzenie stali niemal wolnej od CO₂ do seryjnej produkcji samochodów z gwiazdą. Start-up planuje rozpocząć jej produkcję w 2025 r.

W ramach szerszych wysiłków na rzecz dekarbonizacji łańcucha dostaw Mercedes-Benz i H2GS porozumiały się też co do ustanowienia łańcucha dostaw ekologicznej stali produkowanej w Ameryce Północnej na potrzeby lokalnych fabryk Mercedes-Benz. Rozszerzenie strategicznego partnerstwa z H2GS na Amerykę Północną to kolejny ważny kamień milowy w postępującej realizacji strategii zakupów w pobliżu zakładów produkcyjnych Mercedes-Benz.

„Dzięki umowie na dostawę około 50 000 ton stali niemal wolnej od CO₂ firmy H2 Green Steel dla naszych europejskich zakładów, Mercedes-Benz i H2 Green Steel przyspieszają tworzenie zdekarbonizowanego, regionalnego i stabilnego łańcucha dostaw stali. Jednocześnie przenosimy nasze partnerstwo na wyższy poziom z myślą o ustanowieniu zrównoważonego łańcucha dostaw stali w Ameryce Północnej. Stanowi to kolejny ważny krok w kierunku uczynienia przemysłu motoryzacyjnego bardziej elastycznym i zrównoważonym” – skomentował Markus Schäfer, członek zarządu Mercedes-Benz Group AG, dyrektor ds. technologii, rozwoju i zamówień.

„Wspólnie z naszym partnerem strategicznym, firmą H2 Green Steel, osiągnęliśmy kolejny kamień milowy w realizacji naszej strategii lokalnych zakupów. Bazując na naszej początkowej inwestycji w H2 Green Steel, sfinalizowaliśmy odpowiednią umowę na dostawy dla Europy i pracujemy nad ustanowieniem zrównoważonych dostaw stali w Ameryce Północnej” – powiedział dr Gunnar Güthenke, szef Mercedes-Benz Cars ds. zaopatrzenia i jakości dostawców.

Technologia produkcji niemal wolna od emisji CO₂

Dzięki zastosowaniu nowego, innowacyjnego procesu produkcyjnego wytwarzanie stali w zakładzie H2GS jest niemal wolne od emisji CO₂. Produkcja tony stali z wykorzystaniem klasycznego wielkiego pieca wiąże się z emisją ponad dwóch ton CO₂. W nowym procesie zamiast węgla koksującego dostawca wykorzystuje wodór i energię elektryczną w 100% pochodzące z odnawialnych źródeł. Wodór służy jako czynnik redukujący, który uwalnia i wiąże tlen z rudy żelaza. W przeciwieństwie do użycia węgla koksującego nie powstaje tu CO₂, lecz para wodna. Na początku dostaw H2GS zakłada osiągnięcie emisji na poziomie 0,4 tony CO₂ na tonę stali.

„H2 Green Steel funkcjonuje, ponieważ pionierskie firmy z branży motoryzacyjnej, takie jak Mercedes-Benz, zasygnalizowały, że przemiany w przemyśle stalowym są zbyt wolne, by osiągnąć cele klimatyczne. W Mercedes-Benz mamy partnera, z którym możemy podnieść poprzeczkę, jeśli chodzi o redukcję emisji w łańcuchu dostaw, tworzenie obiegu zamkniętego oraz społeczny zrównoważony rozwój. To bardzo silny gracz, z którym możemy współpracować nie tylko w naszych działaniach w Europie, ale także przy naszych dążeniach do stworzenia łańcucha wartości stali w Ameryce Północnej” – powiedział Henrik Henriksson, dyrektor generalny H2 Green Steel.

Dekarbonizacja łańcucha dostaw

Mercedes-Benz współpracuje ze wszystkimi swoimi dostawcami, by najpóźniej do 2039 r. stworzyć łańcuch dostaw neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla netto. Aby osiągnąć swoje ambitne cele klimatyczne, producent luksusowych samochodów modyfikuje łańcuch dostaw, skupiając się na zapobieganiu i redukcji emisji CO₂, a nie na jej kompensacji. Już dziś marka spod znaku gwiazdy wprowadziła niskoemisyjną stal ze złomu stalowego do czterech seryjnych modeli. W przypadku odpowiednich gatunków stali pozwala to na ponad 60-procentowe zmniejszenie emisji CO₂. Co więcej, Mercedes-Benz ogłosił niedawno wprowadzenie do seryjnej produkcji aluminium o blisko 70-procentowej redukcji emisji CO₂ w porównaniu ze średnią europejską; ten lekki materiał zyskuje bowiem na znaczeniu w konstrukcji pojazdów elektrycznych. Jednocześnie producent dąży do zwiększenia udziału surowców wtórnych we flocie aut osobowych – średnio do 40%. Mercedes-Benz oraz H2GS zgodziły się współpracować nad środkami pozwalającymi odpowiednio zwiększyć wykorzystanie złomu.

Aktywne dążenie do odpowiedzialnego i zrównoważonego łańcucha dostaw

Oprócz konsekwentnego ograniczania emisji CO₂ producent luksusowych aut angażuje się w odpowiedzialne dostawy stali – bazując przy tym na stosowaniu uznanych norm oraz certyfikatów. Mercedes-Benz i H2GS podzielają wspólne rozumienie zrównoważonego rozwoju i w całym łańcuchu dostaw stali zamierzają ustanowić najwyższe standardy w zakresie należytej staranności w obszarze praw człowieka. Mercedes-Benz jest członkiem inicjatywy na rzecz odpowiedzialnego pozyskiwania stali (Responsible Steel Initiative) i aktywnie uczestniczy w opracowywaniu certyfikowanego standardu zrównoważonego rozwoju dla przemysłu stalowego. Cel: zapewnienie przyjaznej dla środowiska i społecznie akceptowalnej produkcji stali w całym łańcuchu wartości.

Informacje na temat Mercedes-Benz

Mercedes-Benz postawił sobie jasno określony cel: producent luksusowych samochodów ze Stuttgartu chce, by do 2039 r. flota jego nowych aut była neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla netto w całym cyklu życia pojazdów. Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, firma koncentruje się na konsekwentnej redukcji emisji CO₂ oraz na zachowaniu zasobów. W 2020 r. oddziały Mercedes-Benz Cars i Mercedes-Benz Vans wysłały do swoich dostawców materiałów produkcyjnych list intencyjny w zakresie dostarczania produktów neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla netto i ustanowienia uprzedniego zezwolenia jako wstępnego warunku udzielenia zamówienia. List podpisali już dostawcy reprezentujący prawie 90% rocznego wolumenu zakupów Mercedes-Benz, w tym wielu dostawców stali.

Podejście producenta zawierające się w haśle „Projektowanie dla środowiska” uwzględnia ochronę zasobów od najwcześniejszych etapów rozwoju produktu. Mercedes-Benz wspólnie ze swoimi partnerami bada bardziej zrównoważone technologie materiałowe i intensywnie pracuje nad domykaniem obiegu materiałów.

Informacje na temat H2 Green Steel

Start-up H2 Green Steel (H2GS AB) powstał w 2020 r. z ambicją przyspieszenia dekarbonizacji przemysłu stalowego przy użyciu zielonego wodoru. Stal – jeden z największych emitentów dwutlenku węgla na świecie – to pierwszy pion biznesowy firmy. Założycielem i największym udziałowcem H2 Green Steel jest Vargas, współzałożyciel i jeden z większych akcjonariuszy szwedzkiego producenta akumulatorów Northvolt. Start-up H2 Green Steel ma swoją siedzibę w Sztokholmie w Szwecji, a jego pierwsza zielona stalownia powstaje w Boden w północnej Szwecji.