Warszawa,
16
stycznia
2023
|
13:39
Europe/Warsaw

Mercedes-Benz AG i Hydro łączą siły, aby osiągnąć pionierstwo w zrównoważeniu łańcucha dostaw aluminium

• Ważny krok w realizacji strategii Ambition 2039: Mercedes-Benz będzie współpracować z firmą Hydro, norweskim producentem aluminium, nad znacznym ograniczeniem emisji CO₂ przypadającej na produkcję aluminium w motoryzacyjnym łańcuchu dostaw

• Natychmiastowy efekt: już od 2023 r. m.in. w modelach Mercedes-EQ stosowane będzie aluminium, którego ślad węglowy został obniżony o blisko 70%

• Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym: partnerstwo koncentruje się na badaniach mających na celu opracowanie stopów nadających się do recyklingu, z myślą o zamknięciu obiegu materiałów

• Odpowiedzialne pozyskiwanie: aby wspierać sprawiedliwe i społeczne przejście na dekarbonizację, obie firmy będą pracować nad wprowadzeniem niezależnego systemu certyfikacji

Mercedes-Benz oraz norweski producent aluminium, firma Hydro, podpisali list intencyjny w sprawie mapy drogowej niskoemisyjnych technologii na lata 2023-2030. To kamień milowy na drodze do stworzenia ekologicznego łańcucha dostaw aluminium oraz dekarbonizacji. Mercedes-Benz i Hydro uzgodniły stopniowe dostawy aluminium o bardzo niskiej emisji CO₂ do zastosowań motoryzacyjnych. Partnerstwo przynosi bezpośredni skutek: już w przyszłym roku ślad węglowy aluminium dostarczanego przez Hydro będzie o prawie 70% mniejszy niż średnia europejska.

„Aluminium – jako lekki materiał – staje się coraz ważniejsze w samochodach elektrycznych. Wspólnie z naszymi partnerami intensywnie pracujemy nad znalezieniem rozwiązań obniżających emisję CO₂ w łańcuchu dostaw aluminium. Dlatego bardzo się cieszę, że teraz łączymy siły z Hydro, wieloletnim ekspertem w produkcji energii odnawialnej, aby sprostać jednemu z największych wyzwań w branży motoryzacyjnej. To ważny sygnał do przyspieszenia zmian w przemyśle aluminiowym i zwiększenia dostępności niskoemisyjnego aluminium” – powiedział Markus Schäfer, członek zarządu Mercedes-Benz Group AG oraz dyrektor ds. technicznych, rozwoju i zaopatrzenia.

Obecnie Hydro dostarcza aluminium o obniżonej emisji CO₂ do odlewni Mercedes-Benz w Mettingen. Strategiczne partnerstwo przenosi współpracę obu firm na nowy poziom, z myślą o optymalizacji procesów dekarbonizacji aluminium wykorzystywanego do produkcji samochodów. Już w przyszłym roku spodziewany jest pierwszy materiał testowy wykonany z pochodzącego z Norwegii aluminium o dodatkowo zredukowanej emisji CO₂; jego ślad węglowy ma być mniejszy o prawie 70%,. Co więcej, Mercedes-Benz i Hydro nie tylko rozważają dalszą redukcję emisji, ale dążą też do zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych poprzez zwiększenie wykorzystania materiałów wtórnych, pochodzących ze złomu poużytkowego.

Niskoemisyjne aluminium jako główna dźwignia zrównoważonego łańcucha dostaw

Aluminium – wraz ze stalą – jest proporcjonalnie najszerzej stosowanym materiałem służącym do budowy wielu samochodów. Z tego względu nowe porozumienie stanowi decydujący krok w kierunku dostaw niskoemisyjnego aluminium, a tym samym zmniejszenia śladu węglowego produktów Mercedes-Benz.

W ramach swojej strategii Ambition 2039 producent luksusowych samochodów ze Stuttgartu koncentruje się na redukcji emisji CO₂ oraz odpowiedzialnym wykorzystaniu zasobów w całym łańcuchu dostaw. W ścisłej współpracy z dostawcami pracuje nad narzędziami służącymi do konsekwentnej redukcji CO₂, a także dąży do znacznego zmniejszenia wkładu materiałów pierwotnych.

Mercedes-Benz reorganizuje swój łańcuch dostaw tak, aby skupić się na zapobieganiu i redukcji emisji CO₂, a nie na jej kompensacji. Strategiczne partnerstwo z firmą Hydro pomoże producentowi spod znaku trójramiennej gwiazdy w osiągnięciu ambitnych celów w zakresie redukcji emisji.

Technologia produkcji aluminium o obniżonej emisji CO₂

Aby utorować drogę dla aluminium o niemal zerowym poziomie emisji CO₂, ważna jest optymalizacja zarówno procesu produkcji aluminium pierwotnego – począwszy od zoptymalizowanej pod kątem emisji CO₂ produkcji tlenku glinu, jak i zmniejszenie emisji CO₂ wynikającej z elektrolizy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w tej dziedzinie i ambitnym planom badawczym Hydro może być tu kompetentnym partnerem Mercedes-Benz.

Obok ulepszeń technologicznych ważną rolę w realizacji dalszych redukcji emisji CO₂ odgrywa zwiększenie stopnia wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu. Produkcja aluminium przy użyciu materiałów wtórnych wymaga jedynie 5% energii w porównaniu z wytwarzaniem aluminium opartym na surowcach pierwotnych. W ramach współpracy Mercedes-Benz i Hydro chcą nawet pójść dalej – obie firmy badają, jak wdrożyć recykling w obiegu zamkniętym.

„Mercedes-Benz to firma zorientowana na przyszłość i doskonały partner dla Hydro. Jej ambicja, by całą swoją flotę nowych aut osobowych do 2039 r. uczynić neutralną pod względem emisji CO₂, jest zgodna z ambicją Hydro, by do 2030 r. na skalę przemysłową dostarczać aluminium o zerowej emisji dwutlenku węgla. Partnerstwa i współpraca w łańcuchach wartości mogą przyspieszyć rozwój technologii potrzebnych do ograniczenia emisji. Bardzo się cieszymy, że Mercedes dołącza do nas w naszej drodze do zeroemisyjnego aluminium” – powiedziała Hilde Merete Aasheim, prezes i dyrektor generalny Hydro.

Aktywne zaangażowanie na rzecz zrównoważonego i sprawiedliwego łańcucha dostaw aluminium

Mercedes-Benz zobowiązuje się do odpowiedzialnego pozyskiwania aluminium, opierając się na stosowaniu uznanych norm oraz certyfikatów. Producent samochodów luksusowych z siedzibą w Stuttgarcie należy do organizacji non-profit Aluminium Stewardship Initiative (ASI), której celem jest wspieranie rozpowszechniania niezależnego systemu certyfikacji dla całego łańcucha wartości aluminium. Poprzez zintensyfikowanie dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami łańcucha dostaw aluminium zabiega ona o wymierną, stałą poprawę w obszarach praw człowieka, środowiska oraz odpowiedzialnego zarządzania biznesem – od produkcji i użytkowania aluminium po recykling. Obecnie standard ASI jest stosowany w prasowniach Mercedes-Benz w Europie. Ponadto producent spod znaku trójramiennej gwiazdy uwzględnia kryterium efektywności przy udzielaniu zamówień na dostawy całego aluminium pierwotnego przeznaczonego dla swoich tłoczni i odlewni w Europie.

Przy rozwiązywaniu zagrożeń dla praw człowieka w łańcuchach dostaw surowców priorytetem dla Mercedes-Benz jest współpraca z lokalnymi społecznościami. Aby udział społeczności w audytach i procesach normalizacyjnych odbywał się z wykorzystaniem eksperckiej wiedzy, firma wsparła specjalny projekt realizowany we współpracy z inicjatywą IRMA (ang. Initiative for Responsible Mining Assurance, inicjatywa na rzecz odpowiedzialnego wydobycia). Jego celem było zwiększenie zaangażowania lokalnych społeczności przed, w trakcie i po ocenie terenów górniczych oraz zapewnienie, że cały proces ma pozytywny wpływ na sytuację danego obszaru.

Kierując się tą zasadą, Mercedes-Benz i Hydro planują współpracować poprzez swoje członkostwa w uznanych inicjatywach na rzecz przejrzystości i integralności procesów, które ograniczają przeszkody dla udziału zaangażowanych stron, zwłaszcza społeczności górniczych oraz lokalnych. Obaj potencjalni partnerzy podzielają to samo rozumienie zrównoważonego rozwoju, co stanowi wstępny warunek dla długoterminowego partnerstwa.

Informacje na temat Mercedes-Benz

Mercedes-Benz dąży do osiągnięcia celu neutralności pod względem emisji CO₂ w całym łańcuchu wartości swojej floty nowych aut osobowych do 2039 r. Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, firma koncentruje się na konsekwentnej redukcji emisji oraz ochronie zasobów. Podejście producenta pt. „Projektowanie dla środowiska” uwzględnia zużycie zasobów od najwcześniejszych etapów rozwoju produktu. Wspólnie ze swoimi partnerami Mercedes-Benz bada bardziej zrównoważone technologie materiałowe i intensywnie pracuje nad realizacją koncepcji zamkniętego obiegu.

Informacje na temat Hydro

Hydro to wiodąca norweska firma z branży aluminium i energii, która rozwija działalność biznesową oraz partnerstwa na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości. Od 1905 r. Hydro przekształca naturalne zasoby w wartościowe produkty dla ludzi i firm, tworząc bezpieczne miejsca pracy dla swoich 31 000 pracowników w ponad 140 lokalizacjach w 40 krajach świata. Obecnie Hydro posiada i prowadzi zróżnicowane podmioty biznesowe oraz inwestuje w zrównoważone branże, działając w wielu segmentach z branży recyklingu aluminium i metali oraz energii i jej odnawialnych źródeł. Hydro angażuje się w torowanie drogi ku bardziej zrównoważonej przyszłości oraz współtworzenie lepiej funkcjonujących społeczeństw poprzez przekształcanie zasobów naturalnych w produkty i rozwiązania w innowacyjny i efektywny sposób.