Stuttgart,
02
listopada
2020
|
11:31
Europe/Warsaw

Mercedes-Benz AG zamierza zacieśnić partnerstwo techniczne z Astonem Martinem i zwiększyć swoje udziały w firmie

  • Mercedes-Benz AG i Aston Martin Lagonda planują poszerzenie oraz wzmocnienie istniejącego partnerstwa technologicznego
  • Podpisanie umowy o strategicznej współpracy, która zapewni Astonowi Martinowi dostęp do nowych rozwiązań technicznych i komponentów Mercedes-Benz
  • Dostęp do tych nowych rozwiązań technicznych i komponentów zostanie zapewniony w zamian za nowe udziały w firmie Aston Martin Lagonda; dostawa wspomnianych rozwiązań i komponentów będzie odbywać się na uzgodnionych warunkach handlowych
  • Nowe akcje zostaną wyemitowane w kilku etapach, w ciągu najbliższych 3 lat, co pozwoli zwiększyć udziały Mercedes-Benz AG w firmie Aston Martin Lagonda do maksymalnie 20,0%

Stuttgart. Mercedes-Benz AG i Aston Martin Lagonda Global Holdings plc („Aston Martin”) ogłosiły zawarcie nowej strategicznej umowy technicznej i wzmocnienie swojej współpracy. Dzięki nowej umowie Mercedes-Benz AG zapewni Astonowi Martinowi dostęp do szeregu zaawansowanych rozwiązań technicznych Mercedes-Benz, w tym hybrydowych i elektrycznych układów napędowych nowej generacji, a także innych samochodowych komponentów oraz układów.

Dostęp do tych rozwiązań i technologii zostanie przyznany w zamian za nowe akcje Astona Martina, wyemitowane w kilku etapach w ciągu najbliższych 3 lat – ich łączna wartość ma wynosić do 286 mln funtów brytyjskich. Obecnie Mercedes-Benz AG ma 2,6% udziału w podstawowym kapitale Astona Martina. Po wyemitowaniu nowych akcji udziały Mercedes-Benz AG wzrosną do maksymalnie 20,0%. Mercedes-Benz AG nie ma zamiaru zwiększać swojego udziału w Astonie Martinie ponad ten poziom.

Wolf-Dieter Kurz, dyrektor Mercedes-Benz Cars ds. strategii produktu, powiedział: „Z sukcesami współpracujemy już z Astonem Martinem w ramach partnerstwa technicznego, które zdążyło przynieść korzyści obu firmom. Dzięki poszerzeniu partnerstwa będziemy w stanie zapewnić Astonowi Martinowi dostęp do nowych, najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i komponentów, w tym do nowej generacji hybrydowych i elektrycznych zespołów napędowych. Uzgodnienia dotyczące dostaw będą odbywać się na przyjętych warunkach handlowych. Liczymy na dalszą współpracę z firmą Aston Martin i życzymy jej wielu sukcesów na kolejnym etapie rozwoju”.

Historia

W 2013 r. firmy Mercedes-Benz AG i Aston Martin nawiązały strategiczną współpracę w zakresie dostaw silników AMG V8 oraz komponentów przeznaczonych dla architektury E/E (elektrycznej). W zamian Mercedes-Benz AG otrzymał 5-procentowy udział kapitałowy w Astonie Martinie. Obecnie, po pierwszej ofercie publicznej Astona Martina w 2018 r. i kolejnych rundach finansowania, udziały Mercedes-Benz AG wynoszą 2,6%.

Kluczowe warunki nowej umowy

Negocjacje dotyczące poszerzenia dotychczasowej współpracy ruszyły w 2020 r. W pierwszej kolejności Aston Martin przedstawił oczekiwanie dostępu do określonych silników i zespołów napędowych, a także do ich oprogramowania, architektury E/E oraz szeregu innych komponentów. Mercedes-Benz AG zgodził się na udostępnienie tych rozwiązań i komponentów w zamian za dodatkowe, nowe udziały, które zostaną przydzielone firmie w drodze wniesienia wkładu rzeczowego (aportu). Porozumienie nie pociąga za sobą żadnego świadczenia pieniężnego ze strony Mercedes-Benz AG. Dostawy rozwiązań i komponentów będą odbywać się na warunkach rynkowych.

Do osiągnięcia maksymalnego uzgodnionego udziału Mercedes-Benz AG w Astonie Martinie – w wysokości 20,0% - wymagany będzie wkład rzeczowy o łącznej wartości 286 mln funtów brytyjskich. Mercedes-Benz AG nie ma zamiaru zwiększać swojego udziału ponad ten podział. Nowe akcje zostaną wyemitowane na rzecz Mercedes-Benz AG w kilku transzach powiązanych z wydaniem różnych pakietów technicznych, ostatecznie do 2023 r.

Główne warunki pierwszego pakietu technicznego i transzy akcji zostały już ustalone. Wartość pakietu/transzy wynosi 140 mln funtów brytyjskich. Akcje, które w zamian zostaną wyemitowane na rzecz Mercedes-Benz AG, zwiększą udział firmy w Astonie Martinie do 11,8%. W przypadku kolejnych transz strony muszą uzgodnić zakres rozwiązań, które mają być udostępnione Astonowi Martinowi, ich odpowiednią wartość oraz jednostkowe ceny komponentów i układów.

Planowana kontynuacja i zacieśnienie współpracy z Aston Martinem zaowocuje dalszą sprzedażą komponentów i układów przez Mercedes-Benz AG, a także potencjalnym wzrostem wartości zwiększonych udziałów w Astonie Martinie.

Dodatkowe informacje będą dostępne pod adresem: https://media.mercedes-benz.com/mbsu.