Kamenz/Pekin,
20
sierpnia
2019
|
16:22
Europe/Warsaw

Mercedes-Benz Energy i Beijing Electric Vehicle rozpoczynają partnerstwo na rzecz rozwoju w zakresie „drugiego życia” akumulatorów

Podsumowanie
  • Daimler wraz ze swoją spółką zależną Mercedes-Benz Energyoraz Beijing Electric Vehicle Co., Ltd. (BJEV) – spółka zależna grupy BAIC – zacieśniają współpracę w dziedzinie systemów magazynowania energii
  • Obie strony zamierzają skonfigurować i przetestować pierwsze systemy magazynowania energii pochodzącej z „drugiego życia” akumulatorów
  • Efektywne, podwójne wykorzystanie akumulatorów pojazdów elektrycznych poprawia ocenę cyklu życia (LCA) i ekonomiczność tych pojazdów, a przy tym wnosi istotny wkład w zrównoważony przemysł energetyczny

Firma Daimler AG wraz ze swoją spółką zależną Mercedes-Benz Energy GmbH oraz Beijing Electric Vehicle Co., Ltd. (BJEV), spółka zależna grupy BAIC, zawarły umowę o współpracy na rzecz rozwoju. Cel: stworzenie w Chinach systemów magazynowania energii pochodzącej z „drugiego życia” akumulatorów. Partnerstwo ma pozwolić na konsolidację wiedzy i zasobów związanych z łańcuchem wartości samochodowych akumulatorów, a jednocześnie – stanowić punkt wyjścia dla rozwoju zrównoważonych źródeł energii odnawialnej. Mercedes-Benz Energy i Beijing Electric Vehicle planują wspólnie uruchomić pierwszy magazynu energii z „drugiego życia”w Pekinie; będzie on wykorzystywać akumulatory wycofanych z użytku aut elektrycznych BJEV. Projekt ten posłuży jako podstawa dla innych rodzajów współpracy.

Gordon Gassmann, dyrektor generalny Mercedes-Benz Energy, stwierdził: „Na całym świecie błyskawicznie wzrasta produkcja energii odnawialnej, a tym samym następują znaczne wahania tej produkcji. Tendencja do zwiększania odległości pomiędzy miejscem produkcji energii a jej zużycia oznacza również ogromne wyzwania dla dzisiejszych sieci energetycznych. Daje to szerokie możliwości dla stacjonarnych systemów magazynowania energii na całym świecie. »Drugie życie« akumulatorów stanowi tu bardzo sensowne uzupełnienie, ponieważ dalsza eksploatacja zużytych akumulatorów samochodowych w zrównoważony sposób pozwala wykorzystać cenne surowce (zużyte do ich produkcji)”.

Ye Xiaohua, zastępca dyrektora generalnego BJEV, podkreślił: „Szybka elektryfikacja pojazdów przekształciła je z tradycyjnych środków transportu w nowe narzędzie do zarządzania energią. BJEV jest ekspertem w obszarach takich jak infrastruktura ładowania, zamiana akumulatorów oraz ich wykorzystanie w drugim cyklu użytkowania. Wierzę, że nasza współpraca w zakresie zarządzania energią przyniesie długoterminowe i trwałe korzyści”.

Jako spółka zależna Daimler AG, Mercedes-Benz Energy z siedzibą w Kamenz od 2016 r. odpowiada za opracowywanie innowacyjnych rozwiązań do magazynowania energii. Bazują one na technice akumulatorów samochodowych montowanych w pojazdach elektrycznych i hybrydowych Mercedes-Benz oraz smart. Spektrum zastosowań przechowywania energii na dużą skalę Mercedes-Benz Energy sięga od kompensacji szczytowego obciążenia przez tzw. black start (rozruch niezależny od elektrowni) aż do nieprzerwanego zasilania (UPS/USV). W szczególności firma koncentruje się na wykorzystaniu powtórnej utylizacji i części zamiennych w sektorze jednostek przechowywania energii. Wraz ze swoimi partnerami Daimler wprowadził już do użytku w ramach niemieckiej sieci energetycznej trzy urządzenia do masowego przechowywania energii z systemów akumulatorów samochodowych o łącznej pojemności 40 MWh. Zaledwie kilka tygodni temu Mercedes-Benz Energy wraz z operatorem systemu przesyłowego TenneT dowiódł, że systemy magazynowania z samochodowe akumulatorów są w stanie przejąć zadania dużych elektrowni i wnieść zasadniczy wkład w stabilizację sieci oraz odbudowę systemu po przerwie w zasilaniu. Współpraca z chińskim partnerem BJEV toruje drogę spółce zależnej Daimlera za granicą. Dzięki szeroko zakrojonym testom i symulacjom inżynierowie Mercedes-Benz Energy w nadchodzących miesiącach zademonstrują, jak samochodowe jednostki magazynowania energii będą mogły w przyszłości wspierać chińską sieć energetyczną – w sposób efektywny i zrównoważony, z uwzględnieniem wahań i zarządzania przerwami w dostawie energii.

Firma Beijing Electric Vehicle Co., Ltd. została założona w 2009 roku przez grupę BAIC jako platforma rozwojowa pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi. Z wynikiem ponad 420 000 wyprodukowanych egzemplarzy BJEV jest dziś jednym z wiodących chińskich wytwórców pojazdów w pełni elektrycznych. W związku z tym ich akumulatory stanowią jeden z największych zbiorów na świecie i oferują szeroką gamę zastosowań w drugim cyklu życia w zakresie stacjonarnego użytkowania. W 2016 r. BAIC, z myślą o prowadzeniu badań nad „drugim życiem” akumulatorów, założył Beijing Articore Battery. Obecnie podmiot ten zajmuje się badaniem stacji bazowych telekomunikacji, autostradowych stacji energii odnawialnej oraz mobilnych jednostek magazynowania energii. Planowane są również badania nad przechowywaniem energii w ramach mikrosieci.