Stuttgart,
29
września
2021
|
16:24
Europe/Warsaw

Mercedes-Benz nabywa udziały ACC stając się równoprawnym udziałowcem firmy.

  • Mercedes-Benz wraz ze Stellantis i TotalEnergies stanie się równoprawnym udziałowcem firmy Automotive Cells Company (ACC), każdy z partnerów otrzyma udziały w wysokości 33%.
  • Mercedes-Benz wniesie do ACC swoją technologię i produkcyjne know-how.
  • Wspólnie z firmami partnerskimi Mercedes-Benz zamierza przyspieszyć rozwój ACC – stosując najnowocześniejszą, przyjazną dla środowiska technologię produkcji ogniw na konkurencyjnym poziomie kosztów i realizując cel: osiągnięcie do końca dekady łącznej pojemności ogniw wynoszącej 120 gigawatogodzin.

Na drodze ku całkowicie zelektryfikowanej motoryzacji, Mercedes-Benz przejmuje udziały w firmie Automotive Cells Company (ACC), będącej europejskim producentem ogniw akumulatorowych, zamierzając usprawnić projektowanie i wytwarzanie wysokowydajnych ogniw i modułów akumulatorowych następnej generacji. Jak zapowiedziano już w lipcu 2021, marka z trójramienną gwiazdą do końca bieżącego dziesięciolecia zamierza być gotowa do przejścia na motoryzację wyłącznie elektryczną – wszędzie tam, gdzie pozwolą na to warunki rynkowe. Aby osiągnąć ten cel, przedsiębiorstwo będzie musiało do końca tej dekady osiągnąć łączną pojemność ogniw przekraczającą 200 gigawatogodzin – dlatego zamierza wspólnie z parterami zbudować w różnych częściach świata osiem fabryk ogniw, w tym cztery w Europie.

Mercedes-Benz realizuje niezwykle ambitną strategię przekształceniową. Obecne przejęcie udziałów to dla nas strategiczny kamień milowy na drodze ku neutralności w zakresie emisji CO2. Wspólnie z ACC zamierzamy projektować i efektywnymi metodami wytwarzać w Europie ogniwa i moduły akumulatorowe – przy czym będą one dostosowane do specyficznych wymogów Mercedes-Benz - wyjaśnia Ola Källenius, prezes zarządu Daimler AG oraz Mercedes-Benz AG. Dzięki temu partnerstwu zapewnimy sobie odpowiedni wolumen dostaw, skorzystamy na efektach skali i zaoferujemy klientom przodującą technikę akumulatorową. Zarazem przyczynimy się do tego, aby Europa pozostała zagłębiem przemysłu samochodowego – również w epoce elektromobilności. W ramach nowej kooperacji ACC planuje zwiększyć ponad dwukrotnie moce wytwórcze swoich fabryk na terenie Europy. Wzmocni to przemysłową konkurencyjność Europy w dziedzinie rozwoju i produkcji ogniw akumulatorowych.

Kwota inwestowana w ACC ma opiewać łącznie na ponad siedem miliardów euro, przy czym złoży się na nią kapitał własny, kapitał obcy oraz subwencje. Cel inwestycji to osiągnięcie do końca dekady pojemności ogniw na poziomie co najmniej 120 gigawatogodzin na terenie Europy. W przyszłym roku Mercedes-Benz zainwestuje kilkaset milionów euro. Finalizacja transakcji podlegać będzie zwykłym warunkom końcowym, do których należy zawarcie porozumienia co do ostatecznej dokumentacji, a także uzyskanie niezbędnych pozwoleń od władz.

Yann Vincent, dyrektor wykonawczy ACC, podkreśla: Przyjęcie Mercedes-Benz jako nowego udziałowca stanowi dla ACC ważny kamień milowy. Obecność Mercedes-Benz podbudowuje bowiem zaufanie do naszej technologii i konkurencyjności produktowej. Dzięki temu znacznie wzrośnie potencjał biznesowy ACC, a nasze ambitne plany rozwojowe uzyskają solidną bazę. Będzie to nasz wkład w przyszłość – elektryczną i opartą na zrównoważonym rozwoju.

Udział Mercedes-Benz w ACC wyniesie 33 procent. Stając się, obok TotalEnergies i Stellantis, równoprawnym udziałowcem, otrzymamy dwa z sześciu foteli w radzie nadzorczej ACC” - objaśnia Markus Schäfer, członek zarządu w spółkach Daimler AG i Mercedes-Benz AG; szef koncernowego pionu badań Daimler oraz dyrektor operacyjny (COO) w Mercedes-Benz Cars. Zamierzamy nadal wyposażać swoje modele EQ wyłącznie w ogniwa najbardziej zaawansowane i najbardziej przyjazne dla środowiska. W tym celu wnosimy do ACC swoją technologię i produktowe know how. Od roku 2023 uzupełniające prace rozwojowe Mercedes-Benz nad ogniwami high end będą się odbywały w świeżo zaprojektowanym zakładzie pilotażowym w Stuttgarcie.

Już od połowy dekady ACC będzie dostarczać do Mercedes-Benz wysokiej klasy ogniwa i moduły akumulatorowe ze swoich fabryk. Producent ogniw zamierza sprawdzić możliwość rozbudowy swojej sieci fabryk o kolejne lokalizacje w Europie.

Mercedes-Benz prowadzi szeroko zakrojone działania badawczo-rozwojowe w zakresie techniki akumulatorowej. Wnosząc swoją wiedzę technologiczną do omawianego joint venture, Mercedes wesprze rozbudowę sieci wytwórczej ACC w oparciu o swoje standardy jakościowe. Saft, jako spółka córka TotalEnergies, będzie dla marki cennym partnerem z uwagi na swoje ponad stuletnie doświadczenie w dziedzinie systemów akumulatorowych o wysokiej trwałości, ale także napędów elektrycznych i hybrydowych. Wkład Stellantis do tego wspólnego przedsięwzięcia obejmuje kompetencje industrializacyjne, na które składa się różnorodność marek, wielkość oraz globalna obecność na rynkach. Na tym unikalnym połączeniu wiedzy technologicznej, doświadczenia produktowego oraz efektów skali w ramach joint venture mogą skorzystać klienci Mercedes-Benz.

Nabycie udziałów przez Mercedes-Benz zaowocuje sprawniejszym uprzemysłowieniem w branży zaawansowanych technologii ogniwowych na terenie Europy. Marka poszerzy swój dotychczasowy zestaw partnerów, aby zapewnić sobie ulokalnienie zakupów ogniw i modułów akumulatorowych, gdyż uznaje je za technologie kluczowe w erze elektromobilności.

Efektywne technologie ogniwowe realizujące zasadę zrównoważonego rozwoju

Mercedes stawia na modułową, w wysokim stopniu ustandaryzowaną budowę akumulatorów – taką, która dzięki jednolicie skonstruowanym komponentom i ich połączeniom umożliwi integrację ogniw i modułów akumulatorowych opracowywanych przez różne firmy. Celem partnerstwa jest wspólne konstruowanie ogniw i modułów akumulatorowych, spełniających wysokie wymogi co do gęstości energii, mocy ładowania i wydajności, stawiane przez firmę. Połączona wiedza fachowa partnerów w zakresie technologii i produkcji ogniw pozwoli optymalnie realizować warianty w systemie modułowym z uwzględnieniem chemii i wysokości ogniw. Partnerzy badają też możliwość dalszych skoków technologicznych, dotyczących m.in. akumulatorów z anodami wysokokrzemowymi i elektrolitem stałym.

„Ambition 2039” reprezentuje dążenie do uzyskania neutralności w zakresie emisji CO2 w całym łańcuchu tworzenia wartości. Ważnym etapem na tej drodze – pociągającym za sobą konkretne wymagania w stosunku do wszystkich partnerów – jest neutralna pod względem CO2 produkcja ogniw. Dlatego ACC do wytwarzania wysokowydajnych akumulatorów zamierza używać głównie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Kolejne istotne aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem to odpowiedzialne pozyskiwanie surowców oraz oszczędne wykorzystywanie zasobów – dlatego w produkcji ogniw stosowane będą wyłącznie surowce z certyfikowanych miejsc wydobycia. Dla zmniejszenia ilości materiałów krytycznych partnerzy wdrożą odpowiednie nowe technologie. Z myślą o możliwie zamkniętym obiegu surowców ogniwa ACC będą zdolne do recyklingu w ponad 95%. Omawiany tu producent ogniw będzie ważnym partnerem dla Unii Europejskiej w zakresie realizacji strategii zrównoważonego rozwoju w dziedzinie „zielonych akumulatorów” na terenie Europy.

O firmie ACC

Firma ACC, założona w 2020 r., skupia w sobie fachową wiedzę zgromadzoną przez Stellantis, TotalEnergies oraz Mercedes-Benz – na zasadzie uzupełniających się wzajemnie kompetencji i doświadczeń. ACC stawia sobie za cel, aby stać się europejskim liderem rynkowym w dziedzinie ogniw i modułów akumulatorowych, które pozwolą wdrożyć ekologicznie czystą i efektywną mobilność dla wszystkich. Firma uruchomiła już swoje centrum badawczo-rozwojowe we francuskim Bordeaux. Do końca roku ma rozpocząć się produkcja w pilotażowym zakładzie w Nersac (Francja).