Warszawa,
29
lipca
2022
|
12:07
Europe/Warsaw

Mercedes-Benz poprawia wyniki w II kwartale dzięki wysokiemu popytowi i korzystnej ofercie modeli

· Wysoki popyt:  Europa, USA i Chiny przy pełnym portfelu zamówień, dobrym poziomie cen i korzystnym miksie modeli

· Solidna rentowność: skorygowana rentowność sprzedaży (RoS) w II kwartale w wysokości 14,2% w Mercedes‑Benz Cars (II kwartał 2021: 12,8%) i 10,1% w Mercedes‑Benz Vans (II kwartał 2021: 11,4%) oraz skorygowana rentowność kapitału własnego (RoE) w wysokości 17,1% w Mercedes‑Benz Mobility (II kwartał 2021: 24,0%)

· Opłacalna strategia: Mercedes-Benz Cars zwiększa obroty o 8%, a skorygowany EBIT o 20% mimo spadku sprzedaży w wysokości 7% z powodu utrudnień w dostawach półprzewodników

· Zwiększenie odporności: Mercedes‑Benz zmniejsza uzależnienie od gazu i przeciwdziała niedoborom półprzewodników oraz ograniczeniom logistycznym na skutek COVID

· Kamienie milowe w transformacji: europejska sieć produkcji samochodów osobowych przygotowana do nowej palety w pełni elektrycznych modeli, rozpoczęcie sprzedaży modelu EQE i start produkcji SUV-a EQS

· Poprawa prognoz: Mercedes-Benz Group podnosi prognozę dotyczącą obrotów na „znacznie powyżej” poziomu roku ubiegłego, natomiast EBIT koncernu na „nieco powyżej” poziomu roku ubiegłego; wolne przepływy pieniężne (free cash flow) w działalności przemysłowej prognozuje się „na poziomie roku ubiegłego”, a skorygowaną rentowność sprzedaży (RoS) w Mercedes-Benz Cars za rok 2022 na poziomie 12% do 14%.

Spółka Mercedes‑Benz Group AG (skrót giełdowy: MBG) uzyskała w drugim kwartale doskonałe wyniki gospodarcze. Decydujące znaczenie miały tutaj takie czynniki, jak dalszy wysoki popyt na luksusowe samochody osobowe i samochody dostawcze klasy premium, korzystna oferta modeli, dobre ceny oraz utrzymywana dyscyplina kosztowa. Dzięki temu skorygowana rentowność sprzedaży w Mercedes‑Benz Cars wzrosła w minionym kwartale do 14,2%, a w Mercedes‑Benz Vans osiągnęła 10,1% – mimo wyzwań spowodowanych ograniczeniami na skutek COVID, utrzymujących się utrudnień w dostawach półprzewodników oraz skutków wojny na Ukrainie.

„W tych niepewnych warunkach nasz zespół Mercedes‑Benz ponownie odnotował doskonały kwartał. Wykazując się zwiększoną roztropnością i odpornością stawiamy czoła coraz bardziej złożonym wyzwaniom makroekonomicznym i geopolitycznym. Jednocześnie mamy dobre powody, aby z optymizmem spoglądać w przyszłość – przede wszystkim utrzymujący się wysoki popyt ze strony naszych klientów na całym świecie oraz kolejne ważne nowości produktowe”, powiedział Ola Källenius, prezes zarządu Mercedes‑Benz Group AG.

Spółka Mercedes-Benz Group AG zwiększyła obroty koncernu o 7% do kwoty 36,4 mld euro (II kwartał 2021: 34,1 mld euro), a skorygowany EBIT o 8% do kwoty 4,9 mld euro (II kwartał 2021: 4,6 mld euro). Koncentracja na najbardziej luksusowych samochodach (Top-End Luxury), pojazdach z akumulatorowym napędem elektrycznym (BEV), samochodach dostawczych klasy premium i konsekwentnym utrzymywaniu dyscypliny kosztowej pozwoliła zrekompensować uwarunkowany niedoborami półprzewodników spadek sprzedaży oraz wyższe koszty surowców.

W obliczu zaostrzonych napięć geopolitycznych po ataku Rosji na Ukrainę Mercedes‑Benz dąży do większego zabezpieczenia swoich łańcuchów dostaw. Firma aktywnie szuka rozwiązań, które mają na celu zmniejszenie zużycia gazu ziemnego lub jego całkowite zastąpienie. I tak na przykład w zakładach w Sindelfingen, w których odbywa się produkcja EQS, Klasy S oraz wielu modeli Mercedes-Maybach, lakiernia może funkcjonować w trybie awaryjnym bez konieczności korzystania z gazu. Mercedes-Benz widzi w Niemczech potencjał redukcji tego surowca na poziomie ok. 50%, jeśli możliwy będzie regionalny pooling. Długoterminowym celem firmy jest całkowite przestawienie się z gazu na prąd i inne odnawialne źródła energii.

Mercedes‑Benz nie tylko przygotowuje się na problemy geopolityczne i makroekonomiczne, ale także intensywnie przyspiesza transformację prowadząca do w pełni elektrycznej przyszłości. Przykład: w czerwcu model Mercedes‑Benz VISION EQXX pobił swój własny rekord wydajności i w realnych warunkach przejechał ponad 1200 kilometrów przy jednym ładowaniu akumulatora. W drugim kwartale konsekwentnie kontynuowano ponadto elektryczną ofensywę: rozpoczęto sprzedaż EQE, a światowej publiczności zaprezentowano model EQS-SUV. Jednocześnie Mercedes‑Benz w porozumieniu z przedstawicielami pracowników podjął decyzję o zmianie swojej europejskiej sieci produkcji samochodów osobowych na nowy asortyment ze szczególnym uwzględnieniem luksusowych pojazdów elektrycznych.

Mercedes-Benz Group*

II kw. 2022

II kw. 2021

Zmiana 22/21

1 półrocze 2022

1 półrocze 2021

Zmiana 22/21

Obrót**

36.440

34.124

+7%

71.298

67.006

+6%

EBIT**

4.622

4.374

+6%

9.851

9.075

+9%

EBIT, skoryg.**

4.939

4.561

+8%

10.240

9.005

+14%

Zysk netto koncernu**

3.198

3.139

+2%

6.784

6.609

+3%

Free cash flow (działalność przemysłowa)**

1.417

2.161

-34%

2.633

3.458

-24%

Free cash flow (działalność przemysłowa), skoryg.**

2.069

2.483

-17%

3.279

4.988

-34%

Zysk na akcję (EPS), w euro

2,91

2,84

+2%

6,17

6,02

+2%

*  z działalności kontynuowanej

** w mln euro

      

Inwestycje, wolne przepływy pieniężne i płynność finansowa

Wolne przepływy pieniężne w działalności przemysłowej wyniosły w drugim kwartale 1,4 mld euro (II kwartał 2021: 2,2 mld euro), ponieważ utrudnienia w dostawach półprzewodników i przerwy w łańcuchu dostaw doprowadziły do zwiększenia zapasów w toku. Skorygowane wolne przepływy pieniężne w działalności przemysłowej sięgnęły 2,1 mld euro (II kwartał 2021: 2,5 mld euro) przy płynności finansowej netto w wysokości 19,1 mld euro (na koniec 2021: 21,0 mld euro).

Wartość inwestycji koncernu w majątek trwały wyniosła w drugim kwartale 2022 roku 0,8 mld euro (II kwartał 2021: 1,0 mld euro).Mercedes‑Benz Cars zainwestował w majątek trwały 0,7 mld euro (II kwartał 2021: 0,9 mld euro), a Mercedes‑Benz Vans 0,03 mld euro (II kwartał 2021: 0,03 mld euro). Na poziomie koncernu wydatki na badania i rozwój sięgnęły w drugim kwartale 2,2 mld euro (II kwartał 2021: 2,4 mld euro).

Wyniki według poszczególnych oddziałów

Mercedes‑Benz Cars
Sprzedaż w Mercedes‑Benz Cars osiągnęła w drugim kwartale poziom 487.100 pojazdów (II kwartał 2021: 521.200). Lepszy poziom cen oraz ciesząca się dużym zainteresowaniem paleta modeli spowodowały, że mimo spadku sprzedaży o 7% obroty wzrosły o 8%, skorygowany EBIT o 20%, a skorygowana rentowność sprzedaży do 14,2%. Ze względu na wyzwania związane z dostawami półprzewodników i logistyką, nie zawsze udało się zaspokoić wysoki popyt, przez co w segmencie Top-End Luxury odnotowano niewielki spadek sprzedaży do 75.500 pojazdów (II kwartał 2021: 77.900). Miniony kwartał był jednak rekordowy dla Mercedes‑Maybach oraz pełen sukcesów dla Klasy S. Sprzedaż w segmencie Core Luxury osiągnęła poziom 272.600 pojazdów i przekroczyła wynik z tego samego kwartału ubiegłego roku (II kwartał 2021: 266.200), natomiast w segmencie Entry Luxury sprzedano 139.100 pojazdów (II kwartał 2021: 177.100). Przejście na pojazdy elektryczne znacznie przyspieszyło właśnie w tym segmencie – sprzedaż samochodów osobowych Mercedes‑Benz z napędem elektrycznym (BEV i PHEV bez modeli smart) wyniosła w drugim kwartale 57.600 pojazdów (+16%). Sprzedaż w pełni elektrycznych samochodów bez modeli smart wynosząca 25.200 sztuk wzrosła ponad dwukrotnie (+134%).

Mercedes-Benz Cars

II kw. 2022

II kw. 2021

Zmiana 22/21

1 półrocze 2022

1 półrocze 2021

Zmiana 22/21

Sprzedaż, w szt. pojazdów

487.100

521.200

-7% 

974.100 

1.060.100

-8% 

-         w tym xEV

63.600

59.400

+7%

137.600

121.700

+13%

-         w tym BEV

31.300

20.700

+51%

58.600

39.100

+50%

Obrót*

26.999

24.974

+8% 

52.835 

48.898

+8% 

EBIT*

3.792

3.021

+26% 

8.063 

6.811

+18% 

EBIT, skoryg.*

3.833

3.201

+20% 

8.076 

6.716

+20% 

Rentowność sprzedaży (RoS), w %

14,0

12,1

+1,9 pkt proc.

15,3

13,9

+1,4 pkt proc. 

Rentowność sprzedaży (RoS), skoryg, w %

14,2

12,8

+1,4 pkt proc. 

15,3

13,7

+1,6 pkt proc. 

CFBIT*

2.393

2.290

+4% 

4.240 

4.558

-7% 

CFBIT, skoryg.*

2.948

2.495

+18% 

4.628 

5.442

-15% 

Wskaźnik cyklu konwersji gotówki, skoryg.

0,8

0,8

0,6 

0,8

* w mln euro      

 

Mercedes-Benz Vans

Sprzedaż w Mercedes‑Benz Vans sięgnęła w drugim kwartale 100.100 pojazdów na świecie i nieznacznie przekroczyła poziom roku ubiegłego (II kwartał 2021: 98.400). W segmencie samochodów firmowych zanotowano niewielki wzrost do 83.000 sztuk, a sprzedaż w segmencie samochodów prywatnych wynosząca 17.200 sztuk utrzymała się na poziomie roku ubiegłego. Skorygowany EBIT osiągnął poziom 0,4 mld euro (II kwartał 2021: 0,4 mld euro), co było zasługą dobrego poziomu cen. Częściowo zrekompensował on wyższe ceny surowców oraz brak wydajności produkcji na skutek utrudnień w dostawach półprzewodników. Zapotrzebowanie klientów na pojazdy elektryczne, przede wszystkim modele eSprinter i eVito, zwiększyło się w szczególności w segmencie samochodów firmowych. Sprzedaż w drugim kwartale wzrosła tutaj o 84% do poziomu 3.500 sztuk. Mercedes‑Benz Vans wzmocnił swoją ofertę małych samochodów dostawczych, dostarczając pierwsze 912 sztuk Klasy T oraz oferując dostępnego od ubiegłego roku nowego Citana.

Mercedes-Benz Vans

II kw. 2022

II kw. 2021

Zmiana 22/21

1 półrocze 2022

1 półrocze 2021

Zmiana 22/21

Sprzedaż, w szt. pojazdów

100.100

98.400

+2%

188.600

186.800

+1%

Obrót*

4.107

3.669

+12%

7.794

7.067

+10%

EBIT*

382

432

-12%

730

722

+1%

EBIT, skoryg.*

414

418

-1%

880

746

+18%

Rentowność sprzedaży (RoS), w %

9,3

11,8

-2,5 pkt proc.

9,4

10,2

-0,8 pkt proc.

Rentowność sprzedaży (RoS), skoryg., w %

10,1

11,4

-1,3 pkt proc.

11,3

10,6

+0,7 pkt proc.

CFBIT*

254

201

+26%

632

-95

-

CFBIT, skoryg.*

333

299

+11%

770

485

+59%

Wskaźnik cyklu konwersji gotówki, skoryg.

0,8

0,7

-

0,9

0,7

-

* w mln euro      


Mercedes-Benz Mobility

Mimo pogarszających się warunków gospodarczych skorygowana rentowność kapitału własnego (RoE) Mercedes-Benz Mobility osiągnęła w drugim kwartale 2022 poziom 17,1%. Sprzedaż nowych produktów Mercedes-Benz Mobility spadła o 18% do poziomu 14,1 mld euro. Spowodowane to było skutkami utrudnień w dostawach oraz nieco niższym udziałem leasingowanych i kredytowanych pojazdów w obrotach koncernu. Dodatkowo należy pamiętać, że dane z roku ubiegłego zawierały jeszcze wyodrębniony i wydzielony segment pojazdów użytkowych Daimler. Uwzględniając całą ofertę Mercedes-Benz Mobility na dzień 30 czerwca zauważalny jest niewielki wzrost do 135,0 mld euro w porównaniu do końca 2021 roku. Skorygowany EBIT obniżył się wskutek zwiększenia zabezpieczeń na wypadek ryzyka kredytowego z powodu gorszych prognoz makroekonomicznych oraz wskutek mniejszej wartości kontraktów do poziomu 0,6 mld euro.

Mercedes-Benz Mobility

II kw. 2022

II kw. 2021

Zmiana 22/21

1 półrocze 2022

1 półrocze 2021

Zmiana 22/21

Obrót*

6.715

6.874

-2%

13.497

13.840

-2%

Sprzedaż nowych produktów*

14.115

17.191

-18%

28.655

33.955

-16%

Wartość kontraktów (30.06)*

134.986

150.596

-10%

134.986

133.687**

+1%

EBIT*

624

924

-32%

1.357

1.668

-19%

EBIT, skoryg.*

624

930

-33%

1.357

1.621

-16%

Rentowność kapitału własnego (RoE), w %

17,1

23,9

-6,8 pkt proc.

18,6

22,1

-3,5 pkt proc.

Rentowność kapitału własnego (RoE), skoryg., w %

17,1

24,0

 -6,9 pkt proc.

18,6

21,4

-2,8 pkt proc.

*   w mln euro

** stan na koniec 2021

      

Perspektywy

Warunki geopolityczne i makroekonomiczne nadal cechuje niezwykle wysoki stopień niepewności, co wynika między innymi z wojny na Ukrainie, jej wpływu na łańcuchy dostaw oraz kształtowania się cen surowców oraz energii. Dalsze rezultaty szybko zmieniającej się sytuacji w Rosji i na Ukrainie trudno obecnie przewidzieć, jednak bardzo możliwe jest, że będą miały poważne negatywne skutki dla działalności gospodarczej, jeśli konflikt będzie eskalował i sytuacja stanie się gorsza niż obecnie.

Perspektywy komplikują ponadto utrzymująca się bardzo wysoka presja inflacyjna dotycząca konsumentów i firm oraz związane z tym podwyżki stóp procentowych banków centralnych, a także utrzymujące się utrudnienia w globalnych łańcuchach dostaw. Niepewność co do oczekiwanego rozwoju rynku wynika również z dalszego przebiegu pandemii, zwłaszcza w Chinach.

Mimo ryzyka makroekonomicznego Mercedes-Benz nadal oczekuje dużego popytu na swoje najwyższej jakości produkty na wszystkich kluczowych rynkach w drugiej połowie roku. Portfel zamówień jest pełen, a popyt zaspokoi bogata oferta produktów, którą w kolejnych miesiącach roku czekają pozytywne zmiany w postaci dalszych premier. Popyt jest obecnie wyższy niż podaż.

Mercedes-Benz Cars

Mercedes-Benz Cars nadal liczy na niewielkie zwiększenie sprzedaży w perspektywie całego roku. Firma oczekuje, że poziom cen oraz oferta modeli pozostaną na wysokim poziomie. Mercedes-Benz prognozuje zatem wzrost w segmencie Top-End Luxury w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 10%. Skorygowana rentowność sprzedaży Mercedes-Benz Cars od stycznia do czerwca wyniosła około 15%. Celem firmy na drugą połowę roku jest osiągnięcie takiego właśnie wskaźnika run rate oraz wykorzystanie dostępnych dźwigni finansowych i operacyjnych. Oczekiwane są ponadto problemy wynikające z wyższych kosztów materiałów, wyższych nakładów na badania i rozwój oraz skutków działalności w zakresie samochodów używanych. Z uwagi na powyższe czynniki, firma oczekuje w drugim półroczu negatywnych wyników w wysokości około 2 punktów RoS w porównaniu do pierwszego półrocza.

Uwzględniając dalsze wyzwania, jakie mogą wynikać z warunków rynkowych w związku z makroekonomiczną niepewnością, skorygowana rentowność sprzedaży wzrośnie prawdopodobnie do poziomu 12% do 14%. Wcześniej oczekiwano wzrostu od 11,5% do 13%. Celem firmy jest dalsze kompensowanie takich wyzwań dzięki dobremu poziomowi cen.

Prognozowany wskaźnik cyklu konwersji gotówki dla Mercedes-Benz Cars pozostanie niezmiennie na poziomie między 0,8 a 1,0. Wydatki na badania i rozwój powinny być „znacznie powyżej” poziomu roku ubiegłego, przede wszystkim ze względu na rozwój platform MMA i AMG.EA. Wartość inwestycji w majątek trwały powinna być „znacznie poniżej” poziomu roku ubiegłego, a nie „na poziomie roku ubiegłego”.

Mercedes-Benz Vans

Mercedes-Benz Vans spodziewa się w perspektywie całego roku sprzedaży na poziomie „nieco powyżej” 2021 roku. Skorygowana rentowność sprzedaży pozostanie prawdopodobnie między 8% a 10%, przy czym przewidywana wartość inwestycji w majątek trwały oraz badania i rozwój będzie „znacznie powyżej” poziomu roku ubiegłego. Wynika to głównie z planowanych inwestycji w modernizację istniejących platform silników spalinowych oraz elektrycznej platformy VAN.EA.

Mercedes-Benz Mobility

Skorygowana rentowność kapitału własnego w 2022 roku powinna wynosić od 16% do 18%. Spodziewany ujemny wynik finansowy wynika z wyższych kosztów refinansowania oraz mniejszej wartości kontraktów. Dodatkowo oczekuje się, że koszty ryzyka kredytowego zbliżą się do długoterminowej średniej.

Mercedes-Benz Group

Prognoza sprzedaży w perspektywie całego roku powinna poprawić się z „nieco powyżej” na „znacznie powyżej” poziomu z 2021 roku. Również oczekiwany EBIT powinien być lepszy i plasować się „nieco powyżej” poziomu roku ubiegłego – w porównaniu do zysku „na poziomie roku ubiegłego” z poprzedniej prognozy. Wolne przepływy pieniężne w działalności przemysłowej powinny poprawić się i być „na poziomie roku ubiegłego” – wcześniej prognoza zakładała „nieco poniżej poziomu z 2021 roku”.

Link do informacji prasowej „Dane sprzedażowe w II kwartale 2022”:

Mercedes-Benz Cars: group-media.mercedes-benz.com/Absatz-Q2/cars

Mercedes-Benz Vans: group-media.mercedes-benz.com/Absatz-Q2/vans

Link do prezentacji dla rynku kapitałowego za II kwartał 2022: group.mercedes-benz.com/q2-2022