Stuttgart/Haga,
06
kwietnia
2022
|
16:42
Europe/Warsaw

Mercedes-Benz zdobywa przełomowy program monitorowania dróg w Królestwie Niderlandów

Mercedes-Benz otrzymał od niderlandzkiego ministerstwa infrastruktury i gospodarki wodnej długofalowe zlecenie na monitorowanie dróg na podstawie danych rejestrowanych przez samochody z gwiazdą. Projekt ma potrwać 2 lata i obejmuje trzy kluczowe obszary: Winter Management (z ang. zarządzanie zimowe), Asset Management (z ang. zarządzanie zasobami) oraz Road Safety (z ang. bezpieczeństwo drogowe). Zakres geograficzny programu obejmuje wszystkie prowincje Królestwa Niderlandów z siecią dróg o długości ponad 130 000 km. W ramach ścisłej współpracy z niderlandzkimi władzami Mercedes-Benz będzie dostarczać wartościowe, łatwe do wykorzystania informacje, które pomogą uczynić miasta bardziej przyjaznymi do życia, z bezpieczniejszą, efektywniejszą mobilnością. Zaawansowane oprogramowanie analityczne pozwoli partnerom projektu wykorzystać anonimowe dane do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Najwyższy priorytet ma tu jednak ochrona danych. Ich źródłem będzie komunikacja Car-to-X lub inne systemy z inteligentnych, połączonych ze światem samochodów Mercedes-Benz.

„Zdobycie tego ważnego projektu w zakresie inteligentnego monitorowania dróg – projektu, który będzie punktem odniesienia na europejską skalę – oznacza dla Mercedesa duży krok naprzód w drodze do realizacji naszego jednoznacznego celu, jakim jest przywództwo w dziedzinie samochodowego oprogramowania. Równocześnie aktywnie przyspieszamy wdrażanie naszej wizji bezwypadkowej jazdy i wnosimy istotny wkład w ogólne bezpieczeństwo drogowe na terenie Niderlandów” – powiedział Daniel Deparis, dyrektor ds. rozwiązań miejskiej mobilności w Mercedes-Benz Group AG. „Bazując na inteligentnym gromadzeniu, przetwarzaniu i wizualizacji anonimowych danych z samochodów, nasze algorytmy i cyfrowe narzędzia będą w stanie wspierać reagowanie i podejmowanie decyzji w projektach tzw. infrastruktury krytycznej. Będą mogli korzystać z tego nie tylko użytkownicy i eksperci, ale też szersza społeczność – oraz przyszłe pokolenia”.

Mark Harbers, niderlandzki minister infrastruktury i gospodarki wodnej: „Cyfryzacja i automatyzacja mogą nam przynieść ogromne korzyści: z jednej strony dla naszych ambitnych celów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, z drugiej – dla realizacji naszego wyzwania, jakim jest utrzymanie w Niderlandach najnowocześniejszej infrastruktury. Wierzę, że będziemy wykorzystywać dane z samochodowych czujników do dynamicznego planowania utrzymania naszych dróg. Ponadto informacje te mogą nam pomóc w wyszukiwaniu miejsc istotnych dla bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu parkiem pojazdów do odśnieżania dróg. Z niecierpliwością czekamy, by wspólnie z Mercedesem rozpocząć ten projekt i pokazać go Europie jako wzorową praktykę”.

Eksperci Mercedes-Benz oraz niderlandzkiego ministerstwa infrastruktury i gospodarki wodnej chcą wykorzystać istniejące aktywa, aby wygenerować wartość dodaną dzięki indywidualnym rozwiązaniom dostosowanym do konkretnych potrzeb. Ponadto, maksymalizując wykorzystanie dostępnych danych i wiedzy, projekt poprawi efektywność, a tym samym zrównoważenie systemów ruchu całej sieci drogowej, np. w zakresie zarządzania przepływem ruchu. Wyniki mają potencjał kaskadowy, od lokalnych usprawnień dla ludności aż po korzyści środowiskowe na większą skalę. Tym samym dane z samochodów Mercedes-Benz dostarczą cennej „surówki” do opracowania cyfrowych odpowiedzi na wyzwania w ruchu drogowym.

Projekt jest dowodem niesłabnącego, opartego na innowacjach zaangażowania marki spod znaku trójramiennej gwiazdy w bezpieczeństwo ruchu drogowego. To również znaczący przykład zrównoważonej strategii biznesowej Mercedes-Benz, której kluczowym elementem jest mobilność dla miast przyjaznych mieszkańcom.

Miejsca, gdzie często dochodzi do wypadków - oblodzenia i dziury, to moc danych w służbie bezpieczniejszej mobilności

W dziedzinie bezpieczeństwa drogowego, czyli jednym z trzech kluczowych obszarów programu, Mercedes-Benz od dziesięcioleci zajmuje pozycję lidera – co zawdzięcza swoim systemom z zakresu biernego i aktywnego bezpieczeństwa. Obecnie do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego znacząco przyczynia się aż 45 różnych zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS). Mogą one złagodzić skutki kolizji, a nawet pozwolić jej całkowicie uniknąć. Teraz, dzięki przetwarzaniu anonimowych danych zebranych z tych systemów za pośrednictwem chmury Mercedes-Benz Vehicle Cloud, firma jest w stanie zaoferować płynące z nich korzyści poza gamą własnych pojazdów.

W ramach programu prowadzonego wspólnie z niderlandzkim ministerstwem infrastruktury i gospodarki wodnej oddział Mercedes-Benz odpowiedzialny za rozwiązania miejskiej mobilności – Mercedes-Benz Urban Mobility Solutions – dostarczy tzw. tablicę danych, która pomoże identyfikować potencjalne miejsca kolizji. Firma udowodniła już skuteczność tego systemu w pionierskim projekcie pilotażowym realizowanym z Transport for London. W Królestwie Niderlandów producent zastosuje to podejście na większą skalę. Podstawą są tu tzw. dane dotyczące wypadków: anonimowe dane systemów ADAS posłużą do wykrywania i analizowania konkretnych lokalizacji, gdzie często aktywowane są pokładowe systemy bezpieczeństwa. W połączeniu z dodatkowymi publicznymi źródłami danych oraz informacjami na temat historycznych kolizji może to pozwolić urbanistom na ukierunkowaną poprawę jakości infrastruktury pod kątem bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu – kierowców, rowerzystów czy pieszych. System może również służyć do oceny skuteczności działań infrastrukturalnych podjętych w przeszłości.

W obszarze „zarządzania zimowego” Mercedes-Benz połączy anonimowe dane Car-to-X ze źródłami zewnętrznymi, takimi jak stacje pogodowe niderlandzkich władz drogowych. Cel: identyfikacja niekorzystnych warunków drogowych w czasie rzeczywistym. Na przykład gdy czujniki ESP lub ABS-u wykryją śliską nawierzchnię, anonimowe dane – w tym informacje GPS – zostaną przesłane za pośrednictwem mobilnej sieci do chmury Mercedes-Benz Vehicle Cloud. Po przetworzeniu informacje te mogą zostać przekazane do cyfrowych map oraz pulpitów nawigacyjnych w centrach utrzymania dróg, co pozwoli na szybkie i skuteczne wdrażanie niezbędnych działań.

Taka wczesna identyfikacja wymagających warunków drogowych zimą sprawdza się już w niemieckim regionie Zollernalb położonym w Alpach Szwabskich, gdzie Mercedes-Benz w pilotażowej formie realizuje podobny projekt. A ukierunkowane wykorzystanie zasobów takich jak sól i żwir dokładnie tam, gdzie są one potrzebne, przynosi korzyści również dla środowiska.

W przypadku „zarządzania zasobami” Mercedes-Benz wyznacza standard w zakresie tzw. infrastruktury predykcyjnej. Bazując na danych z samochodów, niderlandzki program monitorowania dróg będzie wspierał utrzymanie sieci drogowej dzięki identyfikacji niedostatków infrastruktury. Wczesne zdiagnozowanie uszkodzeń takich jak dziury w nawierzchni, niewidoczne oznaczenia poziome czy brakujące albo uszkodzone znaki drogowe może zwiększyć skuteczność prac konserwacyjnych i poprawić bezpieczeństwo. Co ciekawe, w przypadku nierówności nawierzchni, dane Mercedes-Benz mogą określić nie tylko miejsce ich występowania, ale także skalę oraz zmiany uszkodzeń w czasie. Informacje te są cenne dla władz przy planowaniu i ustalaniu priorytetów naprawy dróg.

Ochrona anonimowości danych

Odpowiedzialne postępowanie z danymi i ich ochrona mają w Mercedes-Benz najwyższy priorytet. We wszystkich inicjatywach z zakresu mobilności, które bazują na danych – również w programie monitorowania dróg w Królestwie Niderlandów, dane są w pełni anonimowe. Ponadto mogą być one przesyłane i wykorzystywane tylko wtedy, gdy właściciel samochodu wyraził zgodę na ich przetwarzanie za pośrednictwem aplikacji Mercedes me. Mercedes-Benz nie udostępnia surowych danych, a żaden aspekt samych danych nie jest identyfikowalny z pojazdem źródłowym.