Warszawa,
10
października
2022
|
15:25
Europe/Warsaw

Nowy Mercedes EQS SUV: zobowiązanie wobec zrównoważonego rozwoju

W drodze do całkowicie elektrycznej przyszłości

Mercedes-Benz obiera kurs na całkowicie elektryczną przyszłość: do końca dekady producent luksusowych samochodów ze Stuttgartu zamierza być gotowy do przejścia na napędy w 100% elektryczne wszędzie tam, gdzie pozwolą na to warunki rynkowe. Przyszłościowe myślenie inżynierów i projektantów Mercedesa ucieleśnia najnowszy EQS SUV, zbudowany z wykorzystaniem oszczędzających zasoby materiałów, takich jak wtórna stal. W przypadku wszystkich swoich modeli Mercedes-Benz analizuje cały łańcuch wartości, od rozwoju i sieci dostawców po własną produkcję. Cele firmy w zakresie ochrony klimatu potwierdza inicjatywa Science Based Targets Initiative (SBTI), która definiuje metodologię w zakresie redukcji emisji. W ten sposób firma wspiera paryskie porozumienie klimatyczne.

Transformacja Mercedes-Benz w kierunku zrównoważonej mobilności obejmuje dziesięć kluczowych elementów składowych:

1. Zelektryfikowane portfolio produktów

Do końca 2022 r. Mercedes-Benz zaoferuje samochody z napędem w pełni elektrycznym (BEV) we wszystkich segmentach, w których ma swoją rynkową reprezentację. Obecne plany producenta zakładają, że od 2025 r. wszystkie nowo projektowane architektury pojazdów będą powstawać wyłącznie z myślą o napędzie całkowicie elektrycznym. Klienci będą mogli wybrać zasilaną prądem alternatywę w przypadku każdego modelu. W tym celu firma intensyfikuje nakłady na badania i rozwój. W latach 2022-2030 na inwestycje w pojazdy akumulatorowe przeznaczy łącznie ponad 40 mld euro. Do szybszego przełomu w elektromobilności doprowadzi przyspieszenie zwiększenia zasięgu aut elektrycznych. W 2025 r. Mercedes-Benz planuje wprowadzić trzy architektury dla samochodów wyłącznie na prąd: MB.EA, AMG.EA i VAN.EA.

2. Transparentny dialog

Już od 2005 r., zgodnie z wytycznymi ISO TR 14062, Mercedes-Benz publikuje informacje o swoich modelach w ujęciu środowiskowym. Sprawdzana przez zewnętrznych ekspertów dokumentacja bazuje na szczegółowej, kompleksowej ocenie cyklu życia danego pojazdu. Od 2006 r. ukazuje się coroczny raport koncernu w zakresie zrównoważonego rozwoju, a organizowany co roku „dialog dotyczący zrównoważonego rozwoju” każdorazowo gromadzi ponad 200 przedstawicieli świata polityki, biznesu, nauki i społeczeństwa.

3. Bilans: produkcja neutralna pod względem emisji CO2

Od 2022 r. produkcja Mercedes-Benz we wszystkich fabrykach na całym świecie jest neutralna pod względem emisji CO2 – włącznie z zakładami w Alabamie (Tuscaloosa i hrabstwo Bibb). Producent spod znaku trójramiennej gwiazdy ogłosił, że do 2030 r. 70% zapotrzebowania na energię w produkcji zostanie zaspokojone przez odnawialne źródła. Grupa jako całość planuje pokryć ze źródeł odnawialnych 100% swojego zapotrzebowania na prąd oraz ponad 70% zapotrzebowania na energię.

4. Cel: zrównoważona produkcja akumulatorów

Zrównoważony rozwój był głównym czynnikiem przy planowaniu nowej fabryki akumulatorów w hrabstwie Bibb (USA), począwszy od wyjątkowo energooszczędnego projektu budynku. Na przykład ciepła woda jest tu wytwarzana z wykorzystaniem energii słonecznej, a gromadzenie wody deszczowej pozwala wykorzystać ją później do ochrony cennych zasobów matki natury. Lista ekologicznych rozwiązań obejmuje też inteligentne, efektywne sterowanie oświetleniem LED i wentylacją w sekcjach montażu akumulatorów oraz systemy klimatyzacji, które korzystają z przyjaznych dla środowiska czynników chłodniczych i nowoczesnych, energooszczędnych procesów. Wózki widłowe nie są zasilane olejem napędowym, lecz wodorem.

Zgodnie ze strategią Mercedes-Benz, polegającą na rozszerzeniu wytwarzania energii odnawialnej we wszystkich fabrykach, całe zapotrzebowanie na prąd w zakładzie w hrabstwie Bibb od 2024 r. będzie pokrywane z odnawialnych źródeł energii – po zatwierdzeniu planowanych projektów fotowoltaiki.

Co więcej, Mercedes-Benz zawarł pięcioletnie partnerstwo o wartości ponad 600 000 dolarów amerykańskich z „The Nature Conservancy”. Jego celem jest wsparcie kampanii „Working Woodlands” w północno-wschodniej Alabamie, organizowanej na rzecz zachowania, odtworzenia i promocji zrównoważonego leśnictwa, a także ochrony dzikiej przyrody. Ten długoterminowy projekt również przyczynia się do realizacji zrównoważonej strategii korporacyjnej Mercedes-Benz Ambition 2039, zgodnie z którą w 2039 r. producent będzie oferować flotę nowych aut neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla.

5. Dekarbonizacja sieci dostawców

Ponad 40% stali potrzebnej do wyprodukowania karoserii modelu EQS SUV to oszczędzająca zasoby stal wtórna. Jako surowiec wykorzystuje się tu ponad 100 kg złomu stalowego. Współczynnik recyklingu wynosi ponad 50%, a użyte materiały w porównaniu z procesem wielkopiecowym cechuje znacznie zmniejszony ślad węglowy. Zasadniczo lwia część tworzenia wartości przypada na sieć dostawców – to ona ma zatem kluczowe znaczenie dla celów dekarbonizacji. List dotyczący Ambition 2039 podpisali już dostawcy, którzy odpowiadają za prawie 90% rocznych zakupów Mercedes-Benz, zgadzając się dostarczać w przyszłości wyłącznie części neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Najpóźniej od 2039 r. przez bramy fabryk producenta będą przepuszczane tylko materiały produkcyjne wytwarzane w sposób neutralny pod względem emisji CO2 na wszystkich etapach tworzenia wartości. Dostawca, który odmówi podpisania listu dotyczącego Ambition 2039, nie będzie kwalifikował się do zawarcia nowych umów. Ponadto porozumienie w sprawie konkretnych działań na rzecz ograniczenia emisji CO2 zawarto z partnerami logistycznymi. Od początku 2020 r. transport kolejowy Deutsche Bahn wykorzystywany w operacjach logistycznych Mercedes-Benz jest zasilany energią neutralną pod względem emisji CO₂.

6. Surowce z certyfikowanych kopalń

Odpowiedzialnie wydobycie i przetwarzanie surowców stanowi podstawę zrównoważonej floty samochodów elektrycznych. Dlatego Mercedes-Benz zleca audyt złożonych łańcuchów dostaw swoich dostawców ogniw akumulatorowych zgodnie ze standardami OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). W przypadku łańcuchów dostaw kobaltu zidentyfikowano już co najmniej 236 firm i przeprowadzono ponad 154 audyty spełniające wytyczne OECD. Co więcej, jako kluczowe kryterium przy podejmowaniu decyzji o wyborze dostawców i zawieraniu umów na dostawy surowców producent luksusowych aut ze Stuttgartu przyjął „Standard odpowiedzialnego górnictwa” przewidziany przez Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA, z ang. inicjatywa na rzecz zapewnienia odpowiedzialnego wydobycia). W przyszłości firma będzie współpracować jedynie z tymi dostawcami, którzy zgodzą się na te wymagania. Celem jest pozyskiwanie ogniw zawierających kobalt i lit wyłącznie z kontrolowanych źródeł.

7. Materiały oszczędzające zasoby

W przypadku modelu EQS SUV około 70 kg masy samochodu przypada na elementy produkowane proporcjonalnie z materiałów oszczędzających zasoby (materiały z recyklingu i surowce odnawialne).

8. Zielona energia elektryczna

Od 2021 r. Mercedes-Benz zapewnia zrównoważenie pobranego prądu wszystkim klientom w Europie, którzy ładują swoje elektryczne samochody, korzystając z usługi Mercedes me Charge. Jak to działa? Producent gwarantuje, że do sieci trafi ilość zielonej energii elektrycznej odpowiadająca energii pobranej w trakcie procesu ładowania.

9. Cel: zrównoważone korzystanie z akumulatorów

Mercedes-Benz stosuje holistyczne podejście do cyklu życia wysokonapięciowych akumulatorów stosowanych w samochodach elektrycznych. Podejście to sprowadza się do ponownego wykorzystania, regeneracji i recyklingu. W celu realizacji koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym i oszczędzania zasobów producent spod znaku trójramiennej gwiazdy oferuje regenerowane akumulatory do wszystkich swoich aut elektrycznych. Gdy wysokonapięciowe akumulatory modeli Mercedes-EQ zakończą swoją żywotność na drogach, nadal mogą być przydatne – Mercedes-Benz Energy, spółka zależna Mercedes-Benz AG z siedzibą w Kamenz, opracowuje innowacyjne rozwiązania w zakresie magazynowania energii. Akumulatory z samochodów zostają podłączone do sieci jako stacjonarne magazyny energii. Spektrum ich zastosowań obejmuje m.in. równoważenie szczytowego obciążenia, rozruch autonomiczny (rozruch elektrowni niezależny od sieci, ang. black start) czy zasilanie bezprzerwowe (UPS). Dopiero później przychodzi czas na recykling baterii.

10. Recykling akumulatorów

Oprócz gospodarki o obiegu zamkniętym i utrzymania wartości Mercedes-Benz angażuje się w recykling. Z myślą o przyszłym recyklingu akumulatorów litowo-jonowych z samochodów Mercedes-EQ producent rozszerza swoją globalną strategię recyklingu baterii. W Niemczech trwa budowa firmowego zakładu recyklingu akumulatorów w oparciu o hydrometalurgię. Równolegle Mercedes-Benz planuje zamknąć pętlę recyklingu w Chinach i USA, we współpracy z partnerami zajmującymi się zaawansowanym technicznie recyklingiem baterii.