Stuttgart,
05
lutego
2024
|
15:40
Europe/Warsaw

Pełna ocena cyklu życia nowej Klasy E: dostępna jest już ocena środowiskowa 360°

·         Szczegółowa dokumentacja wpływu gamy modelowej na środowisko

·         Mercedes-Benz uwzględnia kwestie ochrony środowiska od najwcześniejszych etapów projektowania nowego samochodu

·         Hybrydowe odmiany typu plug-in już od chwili premiery stanowią połowę gamy Klasy E

 Już od 2005 r. Mercedes-Benz publikuje szczegółowe informacje środowiskowe dotyczące swoich produktów. Tzw. kontrola środowiskowa 360° bazuje na kompleksowej analizie śladu ekologicznego danego wariantu i jest weryfikowana przez niezależnych rzeczoznawców. W najnowszym badaniu przeanalizowano wpływ na środowisko nowej Klasy E – a ściślej, wersji E 300 e (WLTP: zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym: 18,4–20,7 kWh/100 km; zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 0,5–0,8 l/100 km; emisje CO₂ w cyklu mieszanym 12–18 g/km). Pełne wyniki analizy są dostępne do pobrania w formie pliku PDF w języku angielskim.

Aby pokazać wpływ, jaki ma udział energii odnawialnej w całej ilości prądu zużywanego do ładowania hybrydy plug-in, Mercedes-Benz porównuje dwa możliwe scenariusze: kierowca korzysta z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych lub z konwencjonalnego koszyka energetycznego UE. W pierwszym scenariuszu emisja CO2 w całym cyklu życia E 300 e jest prawie o połowę niższa niż w drugim. Obydwie kalkulacje opierają się na całkowitym przebytym dystansie wynoszącym 250 000 km; wykonano je przy użyciu oprogramowania i bazy danych LCA (wersja SP2023.01) firmy Sphera Solutions GmbH.

Od wprowadzenia na rynek nowa Klasa E jest oferowana w trzech wersjach z hybrydowym napędem plug-in napędem czwartej generacji. Zasięg wariantu E 300 e w trybie elektrycznym zwiększony do 118 km (cykl mieszany WLTP) sprawia, że jego użytkownicy mogą odbywać większość codziennych podróży bez korzystania z silnika spalinowego. Na bazie informacji z systemu nawigacji inteligentna strategia planuje włączenie napędu elektrycznego na tych odcinkach, gdzie wydaje się to najbardziej sensowne, na przykład w terenie zabudowanym. Strategia uwzględnia czynniki takie jak dane nawigacyjne, topografia drogi, ograniczenia prędkości oraz warunki ruchu panujące na całej planowanej trasie.

Istotne kamienie milowe na drodze do zrównoważonej mobilności – miękkie hybrydy i hybrydy typu plug-in

Wszystkie układy napędowe nowej Klasy E są zelektryfikowane – gama obejmuje miękkie (łagodne) hybrydy z techniką 48 V i zintegrowanym rozrusznikoalternatorem oraz hybrydy typu plug-in. A już od 2022 r. Mercedes-Benz oferuje samochody w pełni elektryczne we wszystkich segmentach, w których jest aktywny.

Materiały oszczędzające zasoby

175 elementów nowej Klasy E o łącznej masie 99 kg można częściowo wyprodukować z materiałów oszczędzających zasoby (polimery pochodzące z recyklingu i surowce odnawialne). Jednym z przykładów takiego zrównoważonego materiału jest mikrofibra MICROCUT, która w 45% składa się z materiału pochodzącego z recyklingu i jest stosowana jako okładzina różnych elementów we wnętrzu. Po raz pierwszy materiały z odzysku, certyfikowane zgodnie z metodą bilansu masy, posłużyły do wyprodukowania pianki foteli. Właściwości takich tworzyw są identyczne z tymi wytwarzanymi przy użyciu ropy naftowej. Pozwala to zmniejszyć zapotrzebowanie na zasoby kopalne przy zachowaniu tej samej jakości produktu.

Ambition 2039

Jako główny gracz w sektorze motoryzacyjnym, Mercedes-Benz AG wspiera paryskie porozumienie klimatyczne. Producent luksusowych aut uczynił ochronę klimatu kluczowym elementem swojej strategii biznesowej. Ambicją Mercedes-Benz Group jest osiągnięcie do 2039 r. neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla netto w całym łańcuchu wartości floty nowych samochodów Mercedes-Benz – od rozwoju przez łańcuch dostaw i własną produkcję aż po fazę użytkowania oraz recykling pojazdów.

Produkcja netto neutralna w zakresie emisji dwutlenku węgla

Od początku 2022 r. produkcja Mercedes-Benz we wszystkich własnych fabrykach na świecie odbywa się neutralnie pod względem emisji dwutlenku węgla. Już około 45% całkowitego zużycia energii podczas produkcji firma zaspokaja prądem ze źródeł odnawialnych. Celem dla wszystkich zakładów produkcyjnych Mercedes-Benz na całym świecie do 2039 r. jest korzystanie wyłącznie z energii odnawialnej, przy zerowej emisji CO2. Dotyczy to również fabryki w Sindelfingen, gdzie powstaje Klasa E. Ustanowienie nowych standardów w zakresie zrównoważonego rozwoju ma na celu długoterminowe strategiczne partnerstwo z Grupą Dürr, zgodnie z którym lakierowanie pojazdów będzie wolne od emisji CO2. Po spełnieniu wszystkich warunków umowy lakiernia Mercedes-Benz w Sindelfingen w ciągu najbliższych kilku lat zostanie wyposażona w najnowocześniejsze technologie.

Ponadto producent spod znaku trójramiennej gwiazdy dąży do zwiększania produkcji energii odnawialnej w swoich fabrykach. Inicjatywy na 2024 r. obejmują inwestycje w dalszą rozbudowę instalacji fotowoltaicznych w zakładach w Sindelfingen. Lokalizacja ta stara się także stale ograniczać wytwarzanie odpadów i zużycie wody.

Dekarbonizacja sieci dostawców

Mercedes-Benz kładzie istotny nacisk na kwestie emisji dwutlenku węgla w swoim łańcuchu dostaw – producent zezwala dostawcom na składanie ofert w sprawie nowych kontraktów dopiero po podpisaniu listu intencyjnego, zgodnie z którym najpóźniej do 2039 r. będą oni dostarczać produkty neutralne pod względem emisji CO2 netto. Powoduje to redukcję emisji gazów cieplarnianych wzdłuż łańcucha dostaw, napędzając postęp w realizacji celów strategii Ambition 2039. Od 2020 r. Mercedes-Benz mierzy, ilu dostawców podpisuje się pod listem intencyjnym. W 2023 r. podpisali go dostawcy odpowiadający za 84% rocznego wolumenu zakupów Mercedes-Benz. Do analizowania redukcji emisji w czasie producent wykorzystuje specjalny system monitorowania.

Gospodarka o zamkniętym obiegu a akumulatory

W rozwoju technologii akumulatorów, zgodnie ze swoim holistycznym podejściem, Mercedes-Benz uwzględnia koncepcję gospodarki o zamkniętym obiegu. W marcu 2023 r. w Kuppenheim nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego pod zakład recyklingu akumulatorów oparty na hydrometalurgii. W zależności od rozmów z władzami publicznymi zakres jego pracy obejmie wszystkie istotne etapy odzyskiwania surowców. Innowacyjny proces powinien pozwolić na osiągnięcie poziomu recyklingu przekraczającego 96%. Bazując na hydrometalurgii, producent luksusowych aut planuje współpracować z firmami z branży zaawansowanych technologii w celu wprowadzenia recyklingu akumulatorów zgodnego z zasadami gospodarki o zamkniętym obiegu także w Chinach i USA.

Dla hybryd typu plug-in – ekologiczne ładowanie w drodze

Od 2021 r. na publicznych stacjach ładowania w Europie, USA i Kanadzie użytkownicy usługi Mercedes me Charge mogą ładować swoje samochody ekologiczną energią elektryczną. Sieć Mercedes me Charge jest jedną z największych na świecie i obejmuje ponad 1,5 miliona punktów ładowania, z czego około 600 000 w Europie. A ich liczba nie przestaje rosnąć. Ekologiczne ładowanie bazuje na certyfikatach zielonej energii elektrycznej – zapewniają one, że jeśli prąd ze źródeł odnawialnych nie jest jeszcze bezpośrednio dostępny na potrzeby realizacji sesji ładowania za pośrednictwem Mercedes me Charge, do sieci trafi równoważna ilość energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Raporcie Mercedes-Benz Group AG dotyczącym zrównoważonego rozwoju w języku angielskim.