Stuttgart,
05
maja
2020
|
10:16
Europe/Warsaw

„Zmiana pasa ruchu” – Raport zrównoważonego rozwoju Daimlera AG (2019)

Raport zrównoważonego rozwoju Daimler AG 2019, zatytułowany „SpurWechsel”, jest już dostępy online. Poza samym raportem najnowsze wydanie zawiera rozdziało strategicznych celach zrównoważonego rozwoju i polach działań koncernu. Celnie podsumowuje to nazwa „SpurWechsel” (z niem. zmiana pasa) – Daimler kładzie nacisk na zrównoważoną transformację.

Wizja Daimlera: mobilność z mniejszą emisją, mniejszym zużyciem zasobów oraz mniejszą liczbą wypadków. Kluczowe jest wykreowanie ekonomicznej, środowiskoweji społecznej odpowiedzialności za wszystkich interesariuszy: klientów i pracowników, a także inwestorów, partnerów biznesowych oraz całego społeczeństwa. Podejmując się swojej „zmiany pasa”, koncern chce skoncentrować się na następujących obszarach:

  • Mobilność neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla do 2039 r.
  • Oddzielenie zużycia zasobów od wzrostu wolumenu działalności
  • Innowacyjne rozwiązania w zakresie mobilności i ruchu dla miast przyjaznych mieszkańcom
  • Większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym
  • Odpowiedzialność za dane
  • Odpowiedzialność za przestrzeganie praw człowieka w całym łańcuchu wartości

Jednym z kluczowych obszarów działań Daimlera jest redukcja emisji CO2. Grupa postawiła sobie za cel oferowanie do 2039 roku floty nowych aut osobowych całkowicie neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. W związku z tym Daimler planuje znacznie zwiększyć sprzedaż hybryd plug-in i aut elektrycznych (do 2030 r. o ponad 50%). Podobne plany dotyczą Mercedes-Benz Vans.

W ciągu ostatniego roku Grupa zdołała zrealizować cały szereg ważnych celów z zakresu zrównoważonego rozwoju – jeśli chodzi o produkcję, w 2019 r. firmie udało się już osiągnąć długoterminowe cele redukcji CO2 na rok 2020. W ostatnich latach Daimler zdołał również zmniejszyć zużycie energii i wody, a także poziom odpadów do utylizacji w produkcji w przeliczeniu na jeden pojazd we wszystkich jednostkach biznesowych. Przykładowo, w Mercedes-Benz Cars poziom odpadów przeznaczonych do utylizacji na jeden wyprodukowany samochód w porównaniu z okresem 2013/2014 spadł o 25%.

Daimler ze szczególną atencją traktuje kwestie przestrzegania praw człowieka w całym łańcuchu dostaw. Aby wywiązać się ze swoich obowiązków w tym zakresie, koncern poddaje rygorystycznej kontroli łańcuchy dostaw surowców takich jak kobalt – aż do kopalni.

Raport zrównoważonego rozwoju Daimlera z 2019 r. został opublikowany 22 kwietnia 2020 r. – w formie interaktywnego raportu online (pod adresem sustainabilityreport.daimler.com) oraz jako plik PDF do pobrania.