Jak sztuka może pomóc w nowoczesnym zarządzaniu organizacją? W jaki sposób może wspierać rozwój kreatywności w organizacji? Czy muzyka może inspirować działalność biznesową? Odpowiedzi na te wszystkie pytania można znaleźć w najnowszej książce pt. „Sztuka dla biznesu. Wspieranie kreatywności w organizacji” pod redakcją dr hab. Agnieszki Wojtczuk-Turek. Mercedes-Benz jest sponsorem publikacji.

Po oficjalnej zapowiedzi książki pt. „Sztuka dla biznesu. Wspieranie kreatywności w organizacji”, która odbyła się 19 września podczas uroczystego seminarium w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie publikacja jest już dostępna w sprzedaży. Autorką publikacji jest dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek - dyrektorka Instytutu Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, redaktor naczelna kwartalnika „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, a także twórczyni ponad 80 artykułów naukowych i trzech monografii. Do jej dorobku można śmiało dopisać kolejną ważną publikację: książkę pt. „Sztuka dla biznesu. Wspieranie kreatywności w organizacji”, która w nieoczywisty sposób spogląda na połączenie sztuki z szeroko pojętym biznesem.

Pierwszy rozdział książki zatytułowany „Twórcze partnerstwa: łączenie sztuki i biznesu dla rozwoju organizacyjnego” (wydawnictwo PWN, 2019) prof. Giovanni Schiuma (autorytetu w dziedzinie partnerstwa sztuki i biznesu) otwiera wymianę myśli ekspertów reprezentujących różne dziedziny wiedzy na temat analizy związków sztuki i biznesu. W piętnastu rozdziałach naukowcy, artyści i twórcy omawiają wzajemne inspiracje sztuki i biznesu, które mogą podnieść efektywność zarzadzania organizacją. Celem autorów jest wskazanie narzędzi, które pozwolą wykorzystać potencjał szeroko pojętej sztuki w rozwiązywaniu problemów biznesowych, np. muzyka jazzowa, która w szczególny sposób pozwala inspirować działalność biznesową, czy architektura, która wspiera wartości organizacji. Mimo naukowego charakteru, książka skierowana jest do szerszej publiczności. Zagadnienia zawarte w publikacji są adresowane do słuchaczy studiów podyplomowych, menadżerów, przedsiębiorców, specjalistów HR oraz osób zajmujących się marketingiem.

Inicjatywa wsparcia publikacji PWN „Sztuka dla biznesu. Wspieranie kreatywności w organizacji” jest kontynuacją działań marki Mercedes-Benz na rzecz wspierania edukacji, kultury i sztuki. „Cieszę się, że dzięki naszemu wsparciu mogła ukazać się tak cenna publikacja. Cenna zarówno dla ludzi kultury, którzy potrzebują więcej wiedzy biznesowej, bardziej managerskiego i biznesowego podejścia do zarządzania instytucjami kultury, jak i dla biznesu, gdzie zarządzanie przechodzi właśnie przewrót kopernikański. Jako że przywództwo to próba wpływania na skomplikowane zależności ludzi i procesów, które w dodatku ciągle się zmieniają w płynnym świecie VUKA, do lamusa odchodzi styl autorytarnego wydawania rozkazów przez osoby o (za) wysokim ego. O liderze nie myślimy już obrazami dowódcy statku na mostku kapitańskim czy generała na wzgórzu kierującego bitwą. To, co poszukiwane i cenione, to twórczy umysł, krytyczny ogląd i niezależność myślenia – cechy właściwe artystom. Wczesna intuicja zaczyna być cenniejsza niż późna wiedza.” – mówi dr Ewa Łabno-Falęcka.

W ramach wspierania edukacji i kultury firma Mercedes-Benz Polska wspiera również ambitne produkcje filmowe, wydarzenia muzyczne, a także wystawy sztuki nowoczesnej.

Warszawa,
30
października
2019
|
10:36
Europe/Warsaw

Sztuka dla biznesu, czyli wszystko o wspieraniu kreatywności w organizacji. Mercedes-Benz wspiera publikację na ten temat