Berlin,
13
grudnia
2021
|
17:08
Europe/Warsaw

Kamienie milowe Mercedes-Benz w transformacji w kierunku zrównoważonej przyszłości: produkcja silników elektrycznych i kampus „Cyfrowa fabryka” w Berlinie

  • Fabryka Mercedes-Benz w Berlinie rozszerzy swoje portfolio produktów o montaż wysokowydajnych silników elektrycznych YASA
  • W przyszłym roku działalność rozpocznie kampus Mercedes-Benz „Cyfrowa fabryka” (ang. Mercedes-Benz Digital Factory Campus) – centrum kompetencji w zakresie cyfryzacji globalnej sieci produkcyjnej Mercedes-Benz
  • Centrum szkoleń i kwalifikacji MO360 wprowadza innowacyjne nowe koncepcje szkoleniowe
  • Dalekosiężne programy cyfrowego przekwalifikowania tworzą podstawy dla transformacji globalnej sieci produkcyjnej

W swoim zakładzie w Berlinie Mercedes-Benz będzie produkować ultrawydajne silniki elektryczne o osiowym strumieniu pola magnetycznego. To element przygotowań wiodącej marki samochodów luksusowych do przejścia na napędy całkowicie elektryczne do 2030 r. – wszędzie tam, gdzie pozwolą na to warunki rynkowe. Transformacja berlińskiego zakładu to dla Mercedes-Benz nowy kamień milowy w zakresie cyfryzacji i elektryfikacji na drodze do zrównoważonej, bezemisyjnej przyszłości.

Dzięki produkcji kolejnych komponentów napędów elektrycznych berlińska fabryka wyznacza nowy kierunek na przyszłość i poszerza portfolio swoich produktów. Latem br. Mercedes-Benz ogłosił przejęcie firmy YASA – brytyjskiego producenta ultrawydajnych silników elektrycznych, zabezpieczając sobie dostęp do unikalnej techniki jednostek o osiowym strumieniu pola magnetycznego (ang. axial-flux), pogłębiając pionową integrację oraz tworzenie wartości w zakresie rozwoju i produkcji. W portfolio berlińskiego zakładu znajdują się już wolumeny montażowe elektrycznych jednostek napędowych oraz tzw. przedział EE.

Równolegle na zaawansowanym etapie jest już rozbudowa kampusu Mercedes-Benz „Cyfrowa fabryka” (ang. Mercedes-Benz Digital Factory Campus) – tworzonego na potrzeby opracowywania, testowania i wdrażania pionierskich aplikacji oprogramowania MO360. W przyszłym roku uruchomiony zostanie szereg najnowocześniejszych linii pilotażowych. Berlin stanie się centrum kompetencji w zakresie cyfryzacji globalnej sieci produkcyjnej Mercedes-Benz i będzie wspierać ogólnoświatowe wdrażanie nowych wersji oraz aplikacji ekosystemu MO360. Jednocześnie kampus przyjmie rolę centrum szkoleniowo-kwalifikacyjnego MO360. W ciągu najbliższych 6 lat Mercedes-Benz zainwestuje w transformację berlińskich zakładów ponad 100 mln euro.

Jörg Burzer, członek zarządu Mercedes-Benz AG ds. produkcji i łańcucha dostaw: „W naszym zakładzie w Berlinie transformacja przemysłu motoryzacyjnego jest widoczna bardziej niż w którejkolwiek innej fabryce Mercedes-Benz. Przejście z zakładu wytwarzającego konwencjonalne komponenty napędowe do centrum kompetencji w zakresie cyfryzacji i produkcji w dziedzinie elektromobilności to znaczący krok – zarówno dla nas, jak i dla naszych pracowników. Oferujemy tej tradycyjnej lokalizacji nowe, przełomowe możliwości i akcentujemy jej rolę w naszej globalnej sieci produkcyjnej – nie tylko jako motoru napędowego naszej ofensywy w dziedzinie cyfryzacji. Dzięki produkcji wysokowydajnych silników elektrycznych berlińska fabryka stanie się kluczowym filarem zrównoważonej strategii elektryfikacji Mercedes-Benz”.

Sabine Kohleisen, członek zarządu Mercedes-Benz AG ds. zasobów ludzkich i dyrektor ds. pracy: „Transformacja w kierunku elektrycznej i cyfrowej przyszłości jest zarówno wielkim wyzwaniem, jak i wielką szansą. Możemy ją przeprowadzić wyłącznie w ramach współpracy w silnym zespole Mercedes-Benz. Przejście na elektryczną mobilność doprowadzi do zmiany zadań i profili zatrudnienia. Naszym celem jest kształtowanie tej zmiany dla pracowników w sposób odpowiedzialny, akceptowalny społecznie i zorientowany na przyszłość”.

Berlin stanie się centrum globalnej działalności szkoleniowej i kwalifikacyjnej Mercedes-Benz. Przyszłe programy szkoleniowe dla całej sieci produkcyjnej zostaną opracowane i wdrożone właśnie tutaj – z wykorzystaniem innowacyjnej, elastycznej cyfrowej platformy edukacyjnej. Przy okazji zmienia się portfolio aktywności kwalifikacyjnych. W przyszłości rekrutacje będą obejmować m.in. specjalistę IT ds. sieci cyfrowych oraz ds. analizy danych i procesów.

Najnowszy program kwalifikacji, mający na celu zapewnienie pracownikom produkcyjnym nowych możliwości, został zmodyfikowany pod kątem tworzenia nowych profili zatrudnienia w fabryce w Berlinie. W ramach projektu pilotażowego pracownicy produkcyjni są szkoleni na potrzeby nowych, cyfrowych miejsc pracy, co daje im możliwość aktywnego udziału w kształtowaniu transformacji. Dobrym przykładem jest tu nowy profil młodszego programisty, stworzony dla kampusu Mercedes-Benz „Cyfrowa fabryka”.

„Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni poziomem akceptacji pracowników dla cyfrowej transformacji fabryki Mercedes-Benz w Berlinie. Ogromne zainteresowanie naszymi ofertami cyfrowych rekrutacji pokazuje, że podążamy właściwą ścieżką. Pracownicy są gotowi podejmować nowe wyzwania. Wielkie dzięki dla nich i dla rady zakładowej za wkroczenie na tę drogę razem z nami” – dodał Kohleisen.

Transformacja fabryki Mercedes-Benz będzie przebiegać w ramach procesu wzajemnej współpracy pomiędzy reprezentacją pracowników a kierownictwem. Wzajemne porozumienie rady zakładowej i zarządu obejmuje zarówno środki strukturalne, jak i personalne. Nacisk zostanie tu położony na przekwalifikowanie pracowników fabryki przy jednoczesnym wykorzystaniu naturalnej rotacji personelu, w tym przechodzenia na emeryturę oraz dobrowolnych odejść. Głównym priorytetem jest wdrożenie środków, które wpływają na profile zatrudnienia, w sposób społecznie akceptowalny.

Michael Rahmel, przewodniczący rady zakładowej fabryki Mercedes-Benz w Berlinie: „Zabezpieczenie zrównoważonej przyszłości naszego zakładu w Berlinie zawsze było na pierwszym miejscu. Wraz z przekształceniem fabryki w kampus i centrum kompetencji w zakresie wysokowydajnych silników elektrycznych podjęliśmy decydujący krok ku przyszłości naszego najstarszego zakładu produkcyjnego. Udana transformacja może rozpocząć się więc od pracowników – i z myślą o nich”.

Firma i rada zakładowa chcą w zrównoważony sposób zabezpieczyć przyszłość fabryki w Berlinie – najstarszej lokalizacji w globalnej sieci produkcyjnej Mercedes-Benz – poprzez wyraźny nacisk na cyfryzację oraz elektryfikację.

MO360 — cyfrowy ekosystem

Cyfryzacja produkcji to ważny czynnik sukcesu Mercedes-Benz. W ubiegłym roku uruchomiono cyfrowy ekosystem MO360. Znaczące elementy tego modułowego, rozszerzalnego systemu są już używane w około 30 fabrykach Mercedesa na całym świecie. Jako centrum kompetencji w zakresie cyfryzacji kampus Mercedes-Benz „Cyfrowa fabryka” (ang. Mercedes-Benz Digital Factory Campus) będzie od 2022 r. napędzał rozwój, testowanie i ocenę przyszłych aplikacji oraz koncepcji oprogramowania dla ekosystemu MO360 – wszystko w rzeczywistym środowisku produkcyjnym. Celem jest wykorzystanie nowych rozwiązań przetestowanych w Berlinie oraz rozpowszechnienie ich na całym świecie, a także szkolenie użytkowników.

Najważniejsze cechy MO360 to:

• Wzrost wydajności produkcji

• Różne narzędzia połączone w jedną rodzinę z ujednoliconym interfejsem użytkownika

• Cyfrowe zarządzanie powierzchnią fabryki – ułatwia organizację produkcji

• Cyfrowe wsparcie pracowników w zakresie czynności montażowych

• Dogłębna kontrola jakości „na żywo”

• Platforma danych MO360 zapewnia pracownikom dostęp do wszystkich danych istotnych dla ich stanowiska i umożliwia analizę tych danych niezależnie od umiejętności informatycznych. To „cyfrowy bliźniak produkcji” – w decydujący sposób przyczynia się do demokratyzacji danych i wspiera rozwój pracowników w kontekście transformacji za pomocą sztucznej inteligencji oraz narzędzi predykcyjnych.

Współpraca z nauką i przemysłem

Dzięki szerokiemu spektrum zastosowań ekosystemu MO360 kampus Mercedes-Benz ma również misję współpracy z partnerami ze świata biznesu i nauki, np. z uniwersytetami, instytucjami badawczymi oraz innowacyjnymi przedsiębiorstwami przemysłowymi. W marcu Mercedes-Benz i Siemens ogłosiły, że będą wspólnie pracować nad zrównoważoną cyfryzacją i automatyzacją przemysłu motoryzacyjnego przy wsparciu berlińskiego landu. Jako wiodący dostawca w dziedzinie automatyzacji, oprogramowania przemysłowego oraz inteligentnej infrastruktury Siemens wnosi do tego partnerstwa swoją wiedzę i technologie. Cel: wspólnie z Mercedes-Benz rozwijać wysoce elastyczną, wydajną i zrównoważoną produkcję motoryzacyjną.

Cedrik Neike, członek zarządu Siemens AG i dyrektor generalny Digital Industries: „W ostatnich miesiącach poszerzyliśmy naszą udaną współpracę z Mercedes-Benz w Berlinie. Wspólnie udowadniamy, że najnowocześniejsze technologie mogą pomóc przystosować istniejące zakłady produkcyjne do wymogów przyszłości. W ten sposób robimy duży krok w kierunku zrównoważonej i jeszcze bardziej konkurencyjnej produkcji motoryzacyjnej. Przyszłość mobilności zaczyna się w hali produkcyjnej, a technologia Siemensa umożliwia transformację w kierunku elektromobilności – jesteśmy z tego dumni”.

Solidarną transformację wspierają biznes i polityka

Miasto Berlin wspiera transformację fabryki Mercedes-Benz, a także partnerstwa z Siemensem oraz innymi firmami i instytucjami, które są częścią berlińskiego krajobrazu w dziedzinie nauki i start-upów.

Michael Müller, burmistrz Berlina, powiedział: „Dla innowacyjnej lokalizacji, jaką jest Berlin, trwająca właśnie transformacja Mercedes-Benz w Marienfelde to dobra wiadomość. Przekształcenie berlińskiego zakładu w centrum kompetencji oraz motor cyfryzacji i produkcji w obszarze elektromobilności wzmacnia rolę Berlina w ramach firmy i promuje nasze miasto jako ośrodek nauki i innowacji. Poza tym z zadowoleniem przyjmuję działania edukacyjne i kwalifikacyjne – to ważny krok w kierunku tworzenia przyszłościowych miejsc pracy w przemyśle w Berlinie. Życzę berlińskiej fabryce i jej pracownikom wielu sukcesów w tym ambitnym przedsięwzięciu!”.