Stuttgart,
15
maja
2023
|
14:15
Europe/Warsaw

Mercedes-Benz AG włączy do seryjnej produkcji aluminium o blisko 70-procentowej redukcji emisji CO2

•    Aluminium o prawie 70-procentowej redukcji emisji CO2 w porównaniu z europejską średnią i co najmniej 25-procentowej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu przeszło testy walidacyjne pod kątem stosowania w wymagających odlewanych elementach konstrukcyjnych.

•    Integracja rozpocznie się w tym roku: Mercedes-Benz włączy do wielkoskalowej produkcji istotne dla bezpieczeństwa komponenty wykonane z aluminium o niskiej emisji CO2.

•    Zrównoważony rozwój samochodów elektrycznych: EQS i EQE jako jedne z pierwszych modeli korzystających z materiału o obniżonej emisyjności.

•    Odpowiedzialne pozyskiwanie: Mercedes-Benz przestrzega standardów odpowiedzialnego pozyskiwania surowców w ramach inicjatywy Aluminium Stewardship Initiative.

W grudniu 2022 r. Mercedes-Benz ogłosił nawiązanie technologicznego partnerstwa z firmą Hydro, wytwórcą aluminium. Teraz producent luksusowych samochodów przedstawia pierwsze rezultaty swojej mapy drogowej niskoemisyjnych rozwiązań. Po udanej fazie testów niskoemisyjnego aluminium z co najmniej 25-procentowym udziałem złomu poużytkowego jeszcze w tym roku do produkcji seryjnej trafią wymagające odlewane elementy konstrukcyjne wykonane z tego bardziej zrównoważonego materiału. Testowane aluminium ma ślad węglowy wynoszący zaledwie 2,8 kilograma CO2 na jeden kilogram aluminium.

„Osiągamy kolejny kamień milowy na naszej drodze – by w 2039 r. mieć flotę pojazdów neutralną w zakresie emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości: wraz z naszym strategicznym partnerem, firmą Hydro, jeszcze latem wprowadzimy do naszych seryjnych modeli niskoemisyjne aluminium. Tym samym zmniejszamy ślad węglowy aluminium w porównaniu z europejską średnią aż o 70%. Wśród pierwszych modeli, które skorzystają z bardziej zrównoważonego materiału, znajdą się EQS i EQE” – powiedział Markus Schäfer, członek zarządu Mercedes-Benz Group AG, szef ds. technologii, rozwoju oraz zamówień.

Obróbka aluminium o niskiej emisji CO2 na potrzeby seryjnych modeli

Już dziś Hydro dostarcza Mercedes-Benz aluminium o obniżonej emisji CO₂, pochodzące z elektrolizy zasilanej energią odnawialną. Teraz czas na kolejny kamień milowy: Hydro będzie dostarczać do odlewni w fabryce Mercedes-Benz w Untertürkheim (sekcja Mettingen) aluminium o jeszcze niższej emisji CO2. Materiał ten stanowi około 60% aluminium używanego w stopie tego typu w odlewni w Mettingen i zawiera co najmniej 25% złomu poużytkowego. Powstają z niego wyrafinowane odlewane komponenty do zastosowań w konstrukcji nadwozia, wykorzystywane m.in. jako elementy istotne dla bezpieczeństwa, np. kielichy amortyzatorów w modelach EQS, EQE, Klasa S, Klasa E, GLC i Klasa C. Ponadto EQE otrzyma podłużnice, które także będą wykonane z aluminium o niskim poziomie emisji CO2. Mercedes-Benz planuje wykorzystać ten materiał również do różnych innych części, takich jak rama nośna elektrycznego układu napędowego w przypadku nadchodzącej platformy MMA (Mercedes Modular Architecture).

Dekarbonizacja łańcucha dostaw aluminium: mapa drogowa

Włączenie materiału do wielkoskalowej produkcji seryjnej stanowi pierwszy wymierny rezultat partnerstwa między Mercedes-Benz z Hydro. Obie firmy uzgodniły technologiczną mapę drogową, której celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla w łańcuchach dostaw aluminium do minimum. W ramach swojej strategii Ambition 2039 w ciągu najbliższych 7 lat Mercedes-Benz zamierza zintegrować w swoich samochodach aluminium, którego ślad węglowy będzie o 90% mniejszy od europejskiej średniej. Działania w tym zakresie obejmują wykorzystanie tlenku glinu zoptymalizowanego pod kątem emisji CO2 oraz redukcję emisji dwutlenku węgla wynikającej z procesu elektrolizy – dzięki zielonej energii elektrycznej oraz innowacyjnym technologiom.

Jednocześnie partnerzy pracują nad zwiększeniem zawartości surowców wtórnych. W ciągu najbliższych 10 lat Mercedes-Benz zamierza podwyższyć udział surowców wtórnych we flocie aut osobowych średnio do 40%.

Aktywne dążenie do odpowiedzialnego i zrównoważonego łańcucha dostaw

Mercedes-Benz w pełni angażuje się w odpowiedzialne pozyskiwanie aluminium. Producent poszerzy wykorzystanie materiałów certyfikowanych od kopalni do dostawcy zgodnie ze standardami Aluminium Stewardship Initiative (inicjatywa, której celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości aluminium). Ponadto Mercedes-Benz i Hydro wspólnie pracują nad przejrzystymi, integrującymi procesami, stawiając w centrum uwagi zaangażowane strony. Kluczem do skutecznego zachowania należytej staranności w zakresie praw człowieka, w tym w certyfikacji, jest ograniczanie przeszkód dla społeczności górniczych i okolicznej ludności.

Informacje na temat Mercedes-Benz

Mercedes-Benz dąży do osiągnięcia celu neutralności swojej floty nowych aut osobowych pod względem emisji CO₂ w całym łańcuchu wartości do 2039 r. Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, firma koncentruje się na konsekwentnej redukcji emisji CO2 oraz ochronie zasobów. Już w 2020 r. Mercedes-Benz Cars i Mercedes-Benz Vans przekazały swoim dostawcom materiałów produkcyjnych ambitne stanowisko – deklarację intencji dotyczącej produktów neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla netto oraz określonego zatwierdzenia jako wstępnego warunku udzielania zamówień. List podpisali już dostawcy reprezentujący niemal 90% rocznego wolumenu zakupów Mercedes-Benz.

Podejście producenta – tzw. projektowanie dla środowiska – uwzględnia zużycie zasobów od najwcześniejszych etapów rozwoju produktu. Wspólnie ze swoimi partnerami Mercedes-Benz bada bardziej zrównoważone technologie materiałowe i intensywnie pracuje nad realizacją koncepcji zamkniętego obiegu.

Informacje na temat Hydro

Hydro to wiodąca norweska firma z branży aluminium i energii, która rozwija działalność biznesową oraz partnerstwa na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości. Od 1905 r. Hydro przekształca naturalne zasoby w wartościowe produkty dla ludzi i firm, tworząc bezpieczne miejsca pracy dla swoich 31 000 pracowników w ponad 140 lokalizacjach w 40 krajach świata. Obecnie Hydro posiada i prowadzi zróżnicowane podmioty biznesowe oraz inwestuje w zrównoważone branże, działając w wielu segmentach rynku recyklingu aluminium i metali oraz energii i jej odnawialnych źródeł. Hydro angażuje się w torowanie drogi ku bardziej zrównoważonej przyszłości oraz współtworzenie lepiej funkcjonujących społeczeństw poprzez przekształcanie zasobów naturalnych w produkty oraz rozwiązania w innowacyjny i efektywny sposób.