Stuttgart,
09
marca
2021
|
11:07
Europe/Warsaw

Zakłady w Stuttgart-Untertürkheim przygotowują się do realizacji strategii „Electric First”

Untertürkheim staje się technicznym centrum kompetencyjnym z kampusem ukierunkowanym na rozwój techniki napędów elektrycznych i akumulatorów, w tym na produkcję ogniw litowo-jonowych.

W kontekście wizji „Ambition 2039” Mercedes-Benz zmierza drogą ku neutralności przedsiębiorstwa pod względem emisji CO2 – i konsekwentnie przygotowuje swój segment biznesowy Mercedes-Benz Drive Systems oraz zakłady w Stuttgart-Untertürkheim do realizacji strategii „Electric First”. W ten sposób Mercedes-Benz potwierdza swą nową strategię, zaprezentowaną w październiku 2020 r. W ramach intensywnych negocjacji zarząd i rada zakładowa Mercedes-Benz w Untertürkheim porozumiały się w sprawie zainwestowania wielomilionowej kwoty w transformację tych zakładów i stworzenie w nich kampusu systemów napędowych – „Mercedes-Benz Drive Systems Campus”. Te największe zakłady w globalnej sieci produkcji napędów skoncentrują się na badaniach i rozwoju systemów napędowych oraz wdrażaniu ich do produkcji. Zawarte porozumienie wzmacnia rolę Untertürkheim jako ośrodka rozwoju i doskonalenia rozwiązań z zakresu techniki napędowej.

Ponadto, dzięki kampusowi napędów elektrycznych i zelektryfikowanych, zakłady wzbogacą swoje szerokie kompetencje w dziedzinie elektromobilności. Uzupełnieniem dotychczasowych działań badawczo-rozwojowych Mercedes-Benz w zakresie techniki akumulatorowej będą nowa fabryka, produkująca w małych seriach ogniwa akumulatorów litowo-jonowych, oraz własne laboratorium bezpieczeństwa akumulatorów. Podejście firmy do tych zagadnień jest całościowe – obejmuje zarówno podstawowe badania i rozwój, jaki produkcję systemów akumulatorowych. W obszarze produkcji seryjnej zakłady będą w coraz większym stopniu koncentrować się na elektrycznych komponentach napędowych – akumulatorach i systemach napędu elektrycznego, podczas gdy produkcja konwencjonalnych silników, skrzyń biegów i podzespołów będzie stopniowo wygaszana, co wpłynie na profile i skalę zatrudnienia.

Markus Schäfer, członek zarządu Daimler AG i Mercedes-Benz AG, odpowiedzialny za badania w ramach koncernu Daimler i dyrektor operacyjny segmentu Mercedes-Benz Cars: „Mercedes-Benz konsekwentnie podąża drogą ku neutralności w zakresie emisji CO2. Objęcie wiodącej roli w dziedzinie pojazdów elektrycznych oznacza konieczność wzmocnienia naszych własnych badań i prac rozwojowych oraz osiągnięcia maksymalnego postępu we współpracy z globalnymi partnerami technologicznymi. Jestem głęboko przekonany, żew przyszłości dla rozwoju i produkcji ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej będą optymalny dostęp do nowych technologii i globalnego know-how, jak również koncentracja kapitału na inwestycjach neutralnych pod względem emisji CO2. Wymaga to maksymalnej elastyczności i konsekwentnej weryfikacji istniejących struktur. Faza transformacji w kierunku neutralności w zakresie emisji CO2 oznacza również daleko idące zmianyw naszym segmencie systemów napędowych. Ukierunkowanie zakładów w Untertürkheim na realizację strategii „Electric First”, z własnym kampusem techniki napędów elektrycznych, jest zasadniczym elementem naszej inicjatywy produktowej Mercedes-EQ. Swoje działania koncentrujemy głównie na badaniach i inżynierii procesowej w zakresie techniki akumulatorów i ogniw, z uwzględnieniem całego łańcucha tworzenia wartości”.

Powstanie kampusu „Mercedes-Benz Drive Systems” to decydujący krok rozwojowy w kierunku zrównoważonej transformacji zakładów w Untertürkheim, wymagający jednoczesnych zasadniczych zmian w programie produkcji i procesach produkcyjnych. W związku z tym nastąpi restrukturyzacja i systematyczna rozbudowa istniejących centrów kompetencyjnych. Ścisła integracja badań, rozwoju i produkcji w jednej lokalizacji stworzy znaczące możliwości synergii i wzmocni unikalnym know-how ważny filar pionowej integracji.

Jörg Burzer, członek zarządu Mercedes-Benz AG ds. produkcji i łańcucha dostaw: „Zakłady w Untertürkheim są od zawsze integralną częścią sieci produkcyjnej Mercedes-Benz Powertrain – jako centrum innowacjii ośrodek kompetencyjny w zakresie układów napędowych. Mercedes-Benz bardzo poważnie traktuje swoją odpowiedzialność za ten bogaty w tradycje ośrodek wobec pracowników, polityków, naukowców i partnerów. Przyjęcie odpowiedzialności oznacza również konieczność dostosowania i modernizacji struktur w celu zapewnienia konkurencyjności i przyszłej rentowności. Realizując nową wizję dla zakładów w Untertürkheim, wyznaczamy drogę zrównoważonej transformacji marki Mercedes-Benz z wyraźnym ukierunkowaniem na elektryfikację. Wraz z kampusem „Mercedes-Benz Drive Systems” tworzymy warunki do konstruowania w tym ośrodku znacznej części systemów napędowych przyszłości. Ponadto zaawansowane technicznie systemy akumulatorowe i elektryczne systemy napędowe «made in Untertürkheim» zdefiniują z czasem pojazdy Mercedes-Benz”.

Technika akumulatorowa i elektryczne systemy napędowe w centrum uwagi

Łącząc i rozszerzając działalność w zakresie akumulatorów, firma wzmacnia swoje know-how w dziedzinie elektromobilności. W Untertürkheim zlokalizowano już jednostki prowadzące szeroko zakrojone prace badawczo-rozwojowe, takie jak centrum elektrotechniki i centrum techniki ogniw akumulatorowych, w których między innymi buduje się prototypy elektrycznych systemów napędowych (eATS) oraz bada i testuje rozwiązania techniczne w zakresie ogniw akumulatorowych. Ponadto do kampusu mają zostać w przyszłości przeniesione, prowadzone obecnie w Nabern, prace badawczo-rozwojowe nad akumulatorami, w tym różne stanowiska testowe. Planowane są też kolejne inwestycje w rozbudowę istniejącego centrum techniki ogniw, które umożliwią objęcie całego łańcucha tworzenia wartości w obszarze techniki akumulatorowej. Oprócz badań podstawowych, wstępnego rozwoju i konstrukcji ogniw akumulatorowych, celem jest również uzyskanie ich gotowości do produkcji seryjnej w nowym zakładzie małoseryjnej produkcji litowo-jonowych ogniw akumulatorowych. Jego uruchomienie zaplanowano na rok 2023. Nadrzędną role odgrywa tu czynnik ekologiczny, a więc transparentność rozwoju ogniw akumulatorowych aż po fazę recyklingu. W ten sposóbw przyszłości Mercedes-Benz skoncentruje w zakładach Untertürkheim cały obszar techniki akumulatorowej – łącznie z produkcją systemów akumulatorowych. Fabryka akumulatorów w Brühl od roku 2022 będzie produkować akumulatory do pojazdów z napędem hybrydowymplug-in. Już od tego roku z taśmy produkcyjnej fabryki akumulatorów w zakładzie Hedelfingen schodzić będą systemy akumulatorowe do samochodu marki Mercedes-EQ – EQS, czyli w pełni elektrycznego modelu z rodziny Klasy S. EQS będzie wytwarzany od pierwszej połowy 2021 roku w oddalonej o około 20 km Fabryce 56 w Sindelfingen. W Hedelfingen produkowany jest system akumulatorów do modelu EQE.

Firma koncentruje się również na rozwoju wysokowydajnego elektrycznego układu napędowego – inteligentnego połączenia silnika elektrycznego, systemu akumulatorów, układu energoelektronicznegoi oprogramowania – aż do osiągnięcia jego gotowości do produkcji seryjnej (w tym fazy testów). Własnymi siłami opracowywana jest następna generacja silników elektrycznych, wyposażonych w falowniki i układ wysokiego napięcia. Pod koniec 2024 roku rozpocznie się produkcja i montaż elementów elektrycznego układu napędowego (eATS) dla przyszłych modeli marki Mercedes-EQ, które uzupełnią gamę produktów fabryk akumulatorów w Hedelfingen i Brühl. Nastąpi wtedy podwojenie zaplanowanego dotychczas wolumenu produkcyjnego elektrycznych układów napędowych.

W odniesieniu do wielkości produkcji seryjnej konwencjonalnych układów napędowych w zakładach Untertürkheim, w przyszłości Mercedes-Benz jeszcze pełniej wykorzysta elastyczność swojej globalnej sieci produkcji układów napędowych. Prowadzone są szczegółowe analizy nowych zakresów produkcji w kontekście maksymalizacji ich efektywności i rentowności.

W średniej perspektywie czasowej doprowadzi to do zmian w profilach zatrudnienia, na które przedsiębiorstwo przygotowuje swoich pracowników poprzez ukierunkowane działania kwalifikacyjne. Redukcja wolumenu produkcji seryjnej konwencjonalnych napędów doprowadzi również do korekt kadrowych w Untertürkheim. Firma przygotowuje się do nich za pomocą różnych działań. Absolutnym priorytetem jest przeprowadzenie zmian strukturalnych i personalnych w odniesieniu do miejsc pracy w sposób społecznie akceptowalny.